1ilaç

MESTİNON Draje

Onko&Koçsel

 

Etken Madde(ler):

Piridostigmin bromür 60 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 draje içeren şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Barsak atonisinde, atonik kabızlıkta 1 draje. İhtiyaca göre bu doz 4 saatlik aralıklarla tekrarlanır. Paroksismal taşikardi, sinüs taşikardisinde günde 3-4 kez 2-3 draje. Myastenia gravisde günde 2-4 kez 1-3 draje, ağır olgularda artırılabilir. Migrende günde 3 kez 2-3 draje. Santral veya periferik spazmlarda (deneme tedavisi olarak) belirtilerin şiddetine göre 1-4-6 draje. Lomber veya suboksipital ponksiyondan sonra muhtemel şikayetlerin önlenmesi için ponksiyondan 15 dakika önce 1 draje. Postoperatif intestinal atoni ve meteorizmde 1 draje, gerekirse 4 saatte bir tekrarlanabilir. Gebelikte görülen mide yanmalarında 1 draje, gerekirse bu doz bir veya birkaç gün sonra tekrarlanır. Bütün gebelik süresinde toplam olarak 5 draje genellikle yeterlidir.

 

 

Endikasyonları:

Kolinerjik etkilidir. Barsak atonisi, atonik kabızlık, paroksismal taşikardi, sinüs taşikardisi, myasthenia gravis, migren, merkezi veya periferik spazmlar (deneme tedavisi olarak), lomber veya suboksipital ponksiyon sonrası ortaya çıkabilecek şikayetlerin önlenmesi, postoperatif atoni, meteorizm, gebelikte görülen mide yanmalarında kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Barsak ya da idrar yollarının mekanik tıkanmalarında, ilaca aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Bradikardik, bronşiyal astımlı, diabetes mellituslu ve gastrointestinal ameliyat geçirmiş hastalarda kullanımı özel bir dikkat gerektirir. Ağırlıklı olarak böbrekler tarafından ve değişmeden atılır. Bu nedenle, böbrek yetmezliği vakalarında dozun düşürülmesi ve tedavi için etkili ilaç dozunun titrasyon ile bulunması gerekir. Gebeliğin erken döneminde mutlaka gerekli olmadan hiçbir ilaç kullanılmaması yönünde oluşmuş tıbbi ilke göz önünde tutulmalıdır. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.

 

Yan Etkileri:

Vejetatif sinir sistemi üzerine kendine özgü istenmeyen fonksiyonel etki gösterebilir. Muskarinik yan etkiler bulantı, kusma, ishal, barsak spazmları, barsak motilitesi ve bronş sekresyonunda artma, siyalore, göz yaşarması, bradikardi ve miyozis tarzında ortaya çıkabilir. Nikotinik yan etkiler başlıca kas krampları, fasikülasyonlar ve kas güçsüzlüğü tarzındadır. Diğer brom içeren ilaçlar gibi, bazı seyrek olgularda, ilacın kesilmesinden hemen sonra kaybolan deri döküntülerine neden olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Piridostigmin bromür, kürar cinsinden nondepolarizan kas gevşeticilerin etkisini antagonize eder. Atropin, piridostigminin özellikle bradikardi ve sekresyon artışı gibi kolinerjik etkilerini engeller.