1ilaç

LİBRAX Draje

Onko&Koçsel

 

Formüler > M.S.S > Hipnotikler ve Anksiyolitikler > Anksiyolitikler > Klordiazepoksit

Önemli:

Bu ürün YEŞİL REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Klordiazepoksit 5 mg, Klidinyum bromür 2.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

40 draje
100 draje

 

 

Kullanım Şekli:

Librax'ın optimal dozu teşhis ve kişisel cevaba göre ayarlanır. İdame doz günde 3-4 defa 1-2 drajedir. Drajeler bir miktar sıvı ile yemeklerden önce ve yatmadan önce alınmalıdır. Yaşlı ve zayıf hastalarda başlangıçta günde 1 ile 2 draje verilir ve iyi tolere edilen en etkili doza yavaş yavaş çıkılır.

 

 

Endikasyonları:

Anksiyolitik ve antikolinerjik etkilidir. Mide ve duodenum ülserleri, iritabl kolon, spastik kolon, mukuslu kolit, akut enterokolit, akut gastrit, kronik gastrit, gastroduodenitis, gastrointestinal sistem hipermotilitesi, hipersekresyonu, biliyer diskinezi, üreter spazmı ve diskinezisi, mesane tenezmi ve irritabl mesane sendromunda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Antikolinerjik madde içerdiğinden glokomda, prostat hipertrofisinde ve selim mesane boynu tıkanıklığında kontrendikedir. Klordiazepoksit, klidinyum bromür veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Diğer psikotrop ilaçlar gibi tedavi sırasında alkollü içki kullanımından kaçınılması gerekmektedir. Kullanılış tarzına, alınan miktara ve şahsın hassasiyetine göre reaksiyon kapasitesi üzerine etkili olabileceğinden dolayı, araç kullanımından kaçınılmalıdır. Klordiazepoksitin eksitasyon, stimulasyon ve ajitasyon gibi paradoksal reaksiyonlar oluşturabileceği gözönünde bulundurulmalıdır. Benzodiazepinlerin psikolojik ve fiziksel bağımlılık yapabilecekleri düşünülerek doz artırmadanveya tedavinin kesilmesinden önce doktora başvurulması ve tedavinin doz azaltılarak sonlandırılması tavsiye edilir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Benzodiazepin tedavisinde bağımlılık gelişebilir. Uzun süreli, yüksek doz tedavi uygulanan hastalarda veya hikayesinde alkolizm, uyuşturucu madde bağımlılığı, belirgin kişilik bozukluğu veya ciddi bir psikiyatrik bozukluk gibi yatkınlığa neden olan bir faktör olduğunda risk daha da fazladır. Bağımlılık riskini azaltabilmek amacıyla, benzodiazepinler endikasyonun çok dikkatli değerlendirilmesinden sonra ve mümkün olan en kısa süreuygulanmalıdır. Tedavinin sürdürülmesinin gerekliliğinin olup olmadığı yakından takip edilmelidir. Tedavi süresinin uzatılmasına ancak sağlanacak yarar ve riskin dikkatli değerlendirilmesinden sonra karar verilmelidir. Yoksunluk sendromlarının başlangıç süresi değişkendir; birkaç saat, bir hafta veya daha uzun bir süre sonra ortaya çıkabilir. Çok ciddi olmayan vakalarda, yoksunluk semptomları tremor, huzursuzluk, uykusuzluk, anksiyete, baş ağrısı ve konsantrasyon bozukluğu ile sınırlı kalabilir. Ancak, yoksunluk semptomları olarak terleme, kas ve batın spazmları, algı bozuklukları ve nadiren delirium ve konvülsiyonlar görülebilir. Yoksunluk semptomları ortaya çıktığında, hastanın tıbbi açıdan takibi ve desteklenmesi gereklidir. Genelde ilacın ani kesilmesinden kaçınılmalı ve kademeli olarak azaltılmalıdır. Minör trankilizan ilaçların gebeliğin ilk trimesterinde kullanımından, konjenital malformasyon riskini artıracağı düşünülerek kaçınılması gerekmektedir. Eğer ilacın kullanımı sırasında hamile kalınmışsa tedavinin devamı konusunda doktora danışılması tavsiye edilir. Renal ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda gerekli takiplerin yapılması gerekir. Diğer tüm antikolinerjik ilaçlarda olduğu gibi laktasyon inhibisyonu yapabilir. Dikkat: Bağımlılık yapabilir.

 

Yan Etkileri:

Terapötik dozlarda genellikle iyi tolere edilir. Diğer antikolinerjik ilaçlarda olduğu gibi ağız kuruluğu , kabızlık ve idrar tutukluğu yapabilir. Tedavinin başlangıcında bazı hastalarda özellikle yaşlılarda uyku hali ve kaslarda gevşeme yapabilir. Ayrıca makülopapüler döküntüler, kaşıntı gibi cilt reaksiyonları ve akomodasyon bozuklukları yapabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer psikotrop ilaçlarla kullanılması tavsiye edilmemektedir. Bu tip bir kombine tedavinin endike olması halinde, özellikle de MAO inhibitörleri ve fenotiyazinler gibi potansiyalizasyon güçleri bilinen bileşiklerle birlikte kullanılırken, bunların farmakolojik özelliklerine dikkat edilmelidir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanılması halinde kan koagülasyonu üzerinde farklı etkiler gözlenmiştir. Antasitler ve antidiyareiklerle birlikte kullanımı halinde adsorpsiyona bağlı olarak klidinyumun terapötik etkisi azalabileceğinden, en az 2-3 saat ara ile (sonra veya evvel) kullanmaları önerilmektedir. Antikolinerjikler veya antikolinerjik etkiye sahip diğer ilaçlarla birlikte kullanılması klidinyumun etkisini artırabilir. SSS depresyonu yapan ilaçlarla birlikte kullanılması klordiazepoksitin sedatif etkilerini artırabilir. Östrojen içeren oral kontraseptiflerle birlikte uzun süre kullanılması, içerdiği klordiazepoksite bağlı olarak kontraseptif güvenirliği azaltabilir ve kanamaya neden olabilir. Klidinyum, gastrointestinal pH'yı artırabilir; ketokonazolle birlikte uygulanması ketokonazolün absorpsiyonunda belirgin bir azalmaya neden olabilir. Bu nedenle ketokonazolden en az 2 saat sonra alınmalıdır. Klidinyumla birlikte kullanımı metoklopramidin gastrointestinal motilite üzerindeki etkilerini antagonize edebilir. Pentagastrin ve histamin ile yapılan gastrik asit sekresyonu testlerinde klidinyum bromür bunların etkilerini azaltabileceğinden testten 24 saat öncesine kadar kullanılmamış olmalıdır.