1ilaç

CALCITONINA Hubber Ampul

Onko&Koçsel

 

Etken Maddeler:

Salmon kalsitonin (Salkatonin) 100 IU/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 10 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Paget hastalığı: Önerilen hücum dozu derialtı veya intramüsküler yolla günde 100 IU olup biyokimyasal parametreler normalleşinceye ve semptomlar düzelinceye kadar devam edilmelidir. Vakaların çoğunda en iyi idame günde veya günaşırı 50 IU doz uygulamaları ile sağlanabilir. Nörolojik semptomların çoğunda iyileşmenin belirginleşmesi için, tedavinin minimum bir yıl sürmesi gerekir. Hiperkalsemi: Önerilen uygulama, 12 saatte bir derialtı ya da i.m. yolla 4 IU/kg ile başlamaktır. 24-48 saat içinde tatmin edici sonuçlara ulaşılmadığı takdirde doz, 12 saatte bir 8 IU/kg'a yükseltilir. 48 saat sonunda cevap elde edilememişse, maksimum olarak 6 saatte bir 8 IU/kg'a çıkabilir. Postmenopozal osteoporoz: Önerilen doz derialtı ya da i.m. yolla günde 100 IU olup, günlük 600 mg elementel kalsiyuma eşdeğer kalsiyum ile 400 IU D vitamini eklenir. Kemik metastazlarına bağlı ağrı: 48 saat boyunca 6 saatte bir derialtı veya i.m. yolla 200 IU uygulanır. Tedavinin kesilmesi: Tedaviye başladıktan 10 gün sonra biyokimyasal parametrelerde hiçbir düzelme görülmediği takdirde tedavi kesilmeli ve alternatif bir tedaviye geçilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Osteoporoz (postmenapozal osteoporozun erken ve ilerlemiş safhaları, senil osteoporoz, sekonder osteoporoz, örn. kortikosteroid ya da immobilizasyona bağlı); osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları; kemiğin paget hastalığı (osteotis deformans), özellikle kemik ağrısı, nörolojik komplikasyonlar, progresif kemik lezyonlu olgular, tam olmayan ya da tekrarlanan kırıklar, serum alkali fosfataz ve üriner hidroksiprolin atılımı artışıyla belirgenleşen artmış kemik dönüşümlü olgular varlığında; hiperkalsemi (meme, akciğer veya böbrek karsinomu, miyelom ve diğer malignitelere sekonder durumda tümoral osteolize bağlı; hiperparatiroidizm, immobilizasyon ve D vitamini intoksikasyonlarına bağlı oluşan kronik olguların etkinlik sağlanana kadar uzun süreli tedavisi); nörodistrofik hastalıklar (örn. Sudeck hastalığı).

 

 

Kontrendikasyonları:

Kalsitonine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kalsitonin hayvanlarda plasenta engelini geçmez, ancak gebe kadınlarda yeterli deneyim yoktur. anne sütüne geçtiğine dair bazı bulgular olduğundan tedavi sırasında emzirme önerilmez. Çocuklarda uzun süreli kullanıma dair yeterli veri bulunmadığından, tıbbi açıdan zorunlu görülmedikçe çocuklarda birkaç haftadan fazla uygulanmamalıdır. İntranazal kalsitonin uygulanan kronik rinitli hastalarda ilacın absorpsiyonunda artma olabileceğinden gözetim altında tutulmalıdır. Peptid yapıda olmasından dolayı sistemik allerjik reaksiyon olasılığı vardır. Buna eğilimi olan hastalarda tedavi öncesi deri testleri yapılmalıdır. Uzun süreli tedavi altındaki bazı hastalarda kalsitoninlere karşı antikor gelişebilir, fakat klinik etkinlik genellikle etkilenmez. Hastalara, baş dönmesi veya diğer SSS belirtileri olduğunda araç veya herhangi bir makine kullanmamaları söylenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Sık sık bulantı, sıcak basması (ender olarak hipertansiyon ve taşikardiyle birlikte ortaya çıkar); bazan kusma, diyare, abdominal şikayetler, sık şekilde idrara çıkma, poliüri; ender olarak iştahsızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, avuç içlerinde ve ayak tabanlarında duyarlılık dahil olmak üzere parestezi, metalik tat, deride döküntü, ürtiker, kaşıntı, ateş, üşüme, titreme, halsizlik, asteni; çok ender olarak şok, anjiyoödem, larengospazm, dispne dahil olmak üzere allerjik/anafilaktik reaksiyonlar, hipertansiyon, herhangi bir klinik önemi olmayan tetanik semptomlar ve geçici hipokalsemi görülebilir. En sık rastlanan bulantı ve sıcak basması, tedaviye devam edilidğinde hastaların çoğunda düzelmektedir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.