1ilaç

NAPRODEX Fort Tablet

Ilaçsan

 

Etken Maddeler:

Naproksen 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tablet, 10 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit: Başlangıç tedavisi: Günlük doz 500-1000 mg olup, 12 saatlik aralıklarla 2 defada verilen 1-2 tablettir. Şiddetli gece ağrısı ve/veya sabah katılığı şikayetleri olanlarda, yüksek dozda kullanılan başka bir antiromatizmal ilaçtan Naprodex Fort tablete geçilmesinin düşünüldüğü durumlarda, ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalarda, tedaviye günde 750-1000 mg ile başlanmalı ve birkaç hafta devam edilmelidir. İdame tedavisi: 12 saatlik aralarla alınan, günde 2 defada verilen, toplam 500-1000 mg şeklindedir. Sabah ve akşam dozları, hastanın önde gelen şikayetlerine göre (gece ağrısı, sabah katılığı v.b.) düzenlenir. Akut Gut: İlk gün 750 mg ile başlanır, 8 saat sonra 500 mg daha verilir. Daha sonra 8 saatlik aralarla, kriz geçinceye kadar, 250 mg şeklinde devam edilir. Dismenore, rahim içi araç uygulanmasından sonra meydana gelen ağrı: Analjezi amacıyla, başlangıçta 500 mg, daha sonra 6-8 saatlik aralarla 250 mg verilir. Yetişkinlerdeki diğer endikasyonlarda: Başlangıçta 500 mg verilir, daha 6-8 saatlik aralarla 250 mg ile devam edilir. Erişkinlerde: Gerektiğinden daha yüksek seviyede antienflamatuvar/analjezik aktivite sağlamak için, düşük dozları iyi tolere eden ve gastrointestinal hastalık öyküsü olmayan hastalarda, günlük doz kısa süreli olmak şartıyla 1500 mg'a kadar artırılabilir. Bu gibi yüksek dozlarda, gastrointestinal yan etkilerin arttığı rapor edilmiştir. Çocuklarda kullanımı: 2 yaşından büyük çocukların juvenil romatoid artrit tedavisinde, mutad günlük dozu 10 mg/kg'dır. Bu doz her seferinde 2,5-5 mg/kg olarak, tercihen tok karnına verilir.

 

 

Endikasyonları:

Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak. Cerrahi ve travmatolojide: Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve post-operatif ağrılarda. Kas-iskelet sistemi: Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago. Enfeksiyöz hastalıklar: Spesifik tedaviye ek olarak analjezik, antienflamatuvar ve antipiretik amaçla. Romatizmal hastalıklar: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve gut tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Naproksen ve benzeri ilaçlara duyarlı kişilerde, aspirin vb. ilaçlara karşı astım, rinit ve ürtiker gibi alerjik reaksiyon gösterenlerde bu grup ilaçlar arasında çapraz alerjik reaksiyonlar oluşabileceğinden (anaflaktik reaksiyon riski), aktif mide veya duodenum ülseri bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

16 yaşından küçük çocuklara ve emziren annelere verilmemelidir. Gebelikte çok gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Gebeliğin özellikle ilk ve üçüncü trimestrinde kullanımı hastaya sağlayacağı yarar ve getireceği risklerin iyi bir değerlendirmesi yapılmalıdır. Yaşlılarda ilacın eliminasyonu azalabileceğinden dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır. Kalp yetersizliği ve fonksiyon bozukluğu, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Karında rahatsızlık hissi, bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi gibi yan etkiler seyrek ve hafif derecede görülebilir. Çok nadir olarak alopesi, hematüri, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon, agranülositozis de dahil granülositopeni, allerjik deri döküntüleri bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Hidantoin, sulfonamid ya da sülfonilüreler gibi proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçları alan kişilerde naproksen, bu ilaçları protein bağlarından koparıp kendi yerleşerek onların etkisini güçlendirebileceğinden doz ayarı yapılmalıdır. Aynı şekilde oral antikoagülan alanlara da dikkat edilmelidir. Probenesid ile birlikte alınmasında naproksenin yarılanma ömrü belirgin olarak artar. Metotreksatın tübüler ekskresyonu azalacağından toksisitesi artabilir. Dikkatle kullanılmalıdır. Propranolol ve diğer Beta-blokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir. Furosemidin natriüretik etkisinin bazı non-steroidal antienflamatuvar ilaçlarla inhibe olduğu bildirilmiştir. Naproksen kullanımına sürrenal fonksiyon testlerinden 48 saat önce ara verilmelidir. 17-ketosteroid testlerinin sonuçlarını karıştırabilir, aynı şekilde idrarla 5 HİAA testlerini de etkileyebilir.