1ilaç

ATREN Tablet

Ilaçsan

 

Etken Maddeler:

Naproksen 275 mg

 

Piyasa Şekilleri:

275 mg: 10 tablet, 275 mg: 20 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hafif ve orta şiddetli ağrı, primer dismenore, akut tendinit ve bursit: Başlangıç dozu 550 mg, 6 ila 8 saat sonra 550 mg. Migren tedavisi: Muhtemel bir krizin ilk belirtisinde 825 mg. Gerekirse ilk dozdan en az yarım saat sonra olmak kaydıyla aynı gün içinde 275-550 mg daha verilebilir. Migren profilaksisinde günde 2 kez (sabah-akşam) 550 mg. 4-6 hafta içinde düzelme olmazsa, ilaç kesilmelidir. Akut gut nöbetleri: İlk gün 825 mg ile başlanır, 8 saat sonra 550 mg daha verilir. Dahasonraki günlerde 8 saatlik aralarla kriz geçinceye kadar 275 mg şeklinde devam edilir. Yetişkinlerde dental problemler post-operatif ağrılar ve diğer ağrılarda analjezik ve antipiretik amaçla: Başlangıçta 550 mg verilmeli, daha sonra 6-8 saatlik aralarla 275 mg ile devam edilmelidir. Yetişkinlerde romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit: Başlangıç tedavisi genellikle 12 saatlik aralarla günde 2 defa alınan 550-1100 mg. Şiddetli gece ağrısı ve/veya sabah katılığı şikayetleri olanlarda, yüksek dozda kullanılan başka bir antiromatizmal ilaçtan Atren'e geçilmesi düşünüldüğü durumlarda, ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalarda, tedaviye günde 825-1100 mg ile başlanmalı ve bir kaç hafta devam edilmelidir. İdame Tedavisi: 12 saat aralarla alınan 550-1100 mg şeklinde yapılır. Sabah ve akşam dozları hastanın önce gelen şikayetlerine (gece ağrısı, sabah katılığı vb.) göre düzenlenir. Günlük doz 1375 mg'ı aşmamalıdır. Jüvenil artrit: 5 yaşından büyük çocuklarda günlük doz, 10 mg/kg olarak 2 defada verilir.

 

 

Endikasyonları:

Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak. Cerrahi ve travmatolojide: Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve post-operatif ağrılarda. Kas-iskelet sistemi: Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago. Enfeksiyöz hastalıklar: Spesifik tedaviye ek olarak analjezik, antienflamatuvar ve antipiretik amaçla. Romatizmal hastalıklar: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve gut tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Naproksen ve benzeri ilaçlara duyarlı kişilerde, aspirin vb. ilaçlara karşı astım, rinit ve ürtiker gibi alerjik reaksiyon gösterenlerde bu grup ilaçlar arasında çapraz alerjik reaksiyonlar oluşabileceğinden (anaflaktik reaksiyon riski), aktif mide veya duodenum ülseri bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

16 yaşından küçük çocuklara ve emziren annelere verilmemelidir. Gebelikte çok gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Gebeliğin özellikle ilk ve üçüncü trimestrinde kullanımı hastaya sağlayacağı yarar ve getireceği risklerin iyi bir değerlendirmesi yapılmalıdır. Yaşlılarda ilacın eliminasyonu azalabileceğinden dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır. Kalp yetersizliği ve fonksiyon bozukluğu, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Karında rahatsızlık hissi, bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi gibi yan etkiler seyrek ve hafif derecede görülebilir. Çok nadir olarak alopesi, hematüri, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon, agranülositozis de dahil granülositopeni, allerjik deri döküntüleri bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Hidantoin, sulfonamid ya da sülfonilüreler gibi proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçları alan kişilerde naproksen, bu ilaçları protein bağlarından koparıp kendi yerleşerek onların etkisini güçlendirebileceğinden doz ayarı yapılmalıdır. Aynı şekilde oral antikoagülan alanlara da dikkat edilmelidir. Probenesid ile birlikte alınmasında naproksenin yarılanma ömrü belirgin olarak artar. Metotreksatın tübüler ekskresyonu azalacağından toksisitesi artabilir. Dikkatle kullanılmalıdır. Propranolol ve diğer Beta-blokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir. Furosemidin natriüretik etkisinin bazı non-steroidal antienflamatuvar ilaçlarla inhibe olduğu bildirilmiştir. Naproksen kullanımına sürrenal fonksiyon testlerinden 48 saat önce ara verilmelidir. 17-ketosteroid testlerinin sonuçlarını karıştırabilir, aynı şekilde idrarla 5 HİAA testlerini de etkileyebilir.