1ilaç

ATIVAN Expidet Tablet

Wyeth

 

Formüler > M.S.S > Hipnotikler ve Anksiyolitikler > Anksiyolitikler > Lorazepam

Önemli:

Bu ürün YEŞİL REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Lorazepam

 

Piyasa Şekilleri:

1 mg: 20 tablet
2,5 mg: 20 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Anksiyete tedavisi için ortalama günlük doz, 2-3 kez bölünerek verilen 2-3 mg'dır; ancak günlük doz 1-10 mg arasında değişebilir. En yüksek doz yatmadan önce alınmalıdır. Anksiyete veya geçici stresten kaynaklanan uykusuzluk için günde 1-2 mg'lık tek doz, genellikle yatma vaktinde verilebilir. Cerrahi premedikasyon için, 2-4 mg dozun cerrahi işlemden bir gece önce ve/veya 1-2 saat önce verilmesi önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Anksiyolitik etkili minör trankilizandır. Anksiyete şikayetlerinin giderilmesi veya anksiyete semptomları veya depresif semptomlara bağlı anksiyetenin kısa süreli rahatlatılmasında (yalnızca ilaçsız tedaviden cevap alınamadığı ve rahatsızlığın ağır seyrettiği, kişiyi iş göremez hale getirdiği veya aşırı sıkıntıya soktuğu durumlarda kullanılmalıdır), birkaç ilaç ile tedavinin gerekli olduğu psikotik durumlara ve ağır depresyona bağlı anksiyetede, cerrahi premedikasyon, kanser kemoterapisine bağlı mide bulantısı ve kusmanın profilaktik ve semptomatik tedavisi için standart antiemetik ilaçlarla tedaviye ilave olarak endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Uykuda geçici solunum kesilmesi, ciddi solunum yetmezliği, benzodiazepinlere veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı hassasiyet, Myasthenia gravis, ciddi karaciğer yetmezliği, ve akut dar açılı glokomda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Diğer merkezi sinir sistemi depresanları alan hastalarda olduğu gibi, hastalar lorazepam kullanımından dolayı uyuşukluk veya baş dönmesi meydana gelmediği anlaşılana kadar tehlikeli makine veya motorlu taşıt kullanmamaları konusunda uyarılmalıdırlar. Hastalara kullanım sırasında alkol ve diğer merkezi sinir sistemi depresanlarına karşı tolerans azalacağından, bu maddeleri kullanmaktan kaçınmaları veya düşük dozda kullanmaları tavsiye edilmelidir. Benzodiazepinler gebeliğin özellikle ilk ve son üç ayında kullanılmamalıdır. Bağımlılık yapabilir.

 

Yan Etkileri:

Benzodiazepinlere bağlı olarak en sık bildirilen advers reaksiyonlar gündüz uykusu, baş dönmesi, kas zayıflığı ve ataksidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol ve santral sinir sistemi depresanlarına karşı tolerans azaltıcı etkisi vardır.