1ilaç

PROPESS Ovül

Vitalis

 

Etken Madde(ler):

Dinoproston 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 ovül içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Bir ovül kullanılır. Bu genellikle servikal olgunlaşma için yeterlidir. 8-12 saatte servikal olgunlaşma yetersizse ovül geri alınmalıdır, ikinci bir ovül ile değiştirilebilir. Bu da 12 saatten önce alınmalıdır. Tedavi süresince birbirini takiben ikiden fazla ovül kullanılmamalıdır. Sadece Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından yataklı tedavi kurum ve kuruluşlarında uygulanır. Ovül sadece az miktarda suda çözünen lubrikant kullanılarak posterior vajinal forniksin üzerine yerleştirilir. Ovül yerleştirildikten sonra, ovülün çıkarılmasını sağlayacak uzunlukta geri alma bandı vajina dışında bırakılır. PGE2 12 saat boyunca devamlı salınacağından uterus kontraksiyonları ve fetüsün durumunu belli aralıklarla izlemek önemlidir.

 

 

Endikasyonları:

Prostaglandin E2 (PGE2) vücutta birçok dokuda düşük konsantrasyonlarda doğal olarak bulunan bir biyomoleküldür. Lokal hormon olarak işlev gösterir. Hamilelikte, PGE2 fetal membranlar ve plasenta tarafından sürekli olarak salınır ve doğum olayının başlamasını sağlamada önemli rol oynar. PGE2'nin, endojen veya eksojen uygulanan oksitosine karşı miyometriumu duyarlı hale getirecek PGF2 üretimini stimüle ettiği bilinmektedir. Fetal veya maternal kontrendikasyonları olmayan durumlarda doğumun indüksiyonunda singleton sefalik durum mevcudiyetinde, Bishop puanı 6 veya daha az olan miyadındaki (38 haftalık gebelik süresinden itibaren) hastalarda servikal olgunlaşmayı başlatmakta ve/veya devam ettirmekte kullanılır. Kullanmadan önce Bishop puanı tayin işlemi orijinal Bishop metodu ile yapılmalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Doğum eylemi başladığında, membran ruptürü mevcutsa, oksitosik ilaç verildiğinde, kuvvetli ve uzun süreli uterus kontraksiyonları gerekli olmayan hastalarda (örn. daha önce majör uterus ameliyatı olanlar, uterus serviksinden ameliyat olanlar, önemli derecede sefalopelvik orantısızlığı olanlar, fetal malpresentasyonlar, fetal rahatsızlığı veya şüphesi olanlar, zor veya travmatik doğum geçmişi olanlarda, üç'den fazla tam miyadında doğum yapanlar), yeterli ön tedavi yapılmadan pelvik enflamatuvar rahatsızlığı geçirenler veya olanlarda, PGE2'ye aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde ve çoğul hamilelikte kullanılmamalı veya yerinde bırakılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Kullanılmadan önce hastanın uygunluğu ve serviksin şartları dikkatlice değerlendirilmelidir. Yerleştirildikten sonra uterus aktivitesi ve fetal durum muntazam olarak kontrol edilmelidir. Maternal veya fetal komplikasyon belirtisi varsa veya advers etki durumunda PGE2'nin verilişi, ovül vajinadan çıkarılarak kesilmelidir. Geçmişinde uterus hipertonisi, glokomu veya astımı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Asetilsalisilik asit dahil nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarla tedavi, PGE2'nin tatbikinden önce kesilmelidir. Uterus kontraksiyonları uzun ve fazla ise uterus hipertonusu veya kopma olasılığı söz konusudur ve derhal ovül çıkarılmalıdır. Membran ruptüründen önce sancı başlama olasılığına göre verilen epidural anestezi kullanılması gerekli ise çıkarılması gerekir. Yüksek dozlarda prostaglandinlerin E ve F serilerinin hayvanlarda kemik proliferasyonuna neden olduğu kanıtlanmıştır. Benzer etkiler uzun süre prostaglandinlere maruz kalan neonatlarda da görülmüştür, ancak servikal olgunlaşma için kısa süreli tatbik edilenlerde buna benzer hiçbir değişiklik görülmemiştir. Düşük yaptırıcı olarak onaylanmamıştır ve bu amaçla kullanılmamalıdır. Hamilelik kategorisi C'dir. Doğumun indüksiyonu gereken hamile hastalarda servikal olgunlaşmanın başlatılması veya devamı için endikedir. Hasta araç veya herhangi bir alet kullandığı durumlarda uygulanması tavsiye edilmez.

 

Yan Etkileri:

İntravajinal PGE2 tatbiki esnasında veya sonra tanımlanamayan fetal tehlike ve CTG değişiklikleri bildirilmiştir. Fetal tehlike ile beraber veya olmadan hipertonik kontraksiyonla birlikte uterus aktivitesinde artma bildirilmiştir ve bu durumda ovülün derhal çıkarılması önerilir. Oksitosin verilişinden önce PGE2 kaynağı çıkarılmamışsa hiperstimulasyon riski çok fazladır, çünkü prostaglandinlerin oksitosik ilaçların uterotonik aktivitesini hızlandırdığı bilinmektedir. Bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal etkiler bildirilmiştir. PGE2 hamilelikte ductus arteriosus hastalığından sorumlu olarak bilinir. Ancak neonatal dönemde "mavi bebekler" arasındaki ilişkiyi gösterir herhangi bir bulgu yoktur.

 

İlaç Etkileşimleri:

İntravenöz oksitosik ilaç alan hastalarda PGE2 istisnai durumlarda ve dikkatle verilmelidir. Prostaglandinlerin oksitosik ilaçların utero-tonik etkisini arttırdığı bilinmektedir. Eğer bu ilaçlar birlikte kullanıldıysa veya yakın aralıklarla tatbik edildiyse, hastanın uterus aktivitesi hipertonus oluşumu veya mevcudiyeti açısından dikkatle kontrol edilmelidir. Bu ilaçları alan hastalara birlikte verilmesi önerilmez.