1ilaç

VEMCAİNE Sprey

Vem

 

Etken Madde(ler):

Lidokain 10 %

 

Piyasa Şekilleri:

500 dozluk 50 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Vemcaine %10 Pump Sprey, mukozalarda yaklaşık 10-15 dakika devam eden lokal anestezi sağlamak için kullanılır. Uygulama bölgesine bağlı olarak anestezik etkisi 1-5 dakika içinde ortaya çıkar. Ölçülü pompa valfi her kullanımda 10 mg lidokaini sağlar. Otolaringoloji: Maksiller sinüs ponksiyonunda ve küçük cerrahi girişimlerde 3 ölçülü doz. Parasentez: 3 ölçülü doz. Obstetrik: Doğum sırasında 20 ölçülü doza kadar (200 mg lidokain) kullanılabilir. Solunum ve sindirim yolları ile ilgili entübasyon, kateterizasyon gibi girişimler: Farinks, larinks ve trakea bölgesindeki girişimlerde 20 doza kadar (200 mg lidokain), uzun süreli girişimlerde 400 mg'a kadar olan lidokain dozları uygulanabilir. Diğer lidokain içeren preparatlarla birlikte kullanılıyor ise, toplam lidokain dozu 400 mg'ı aşmamalıdır. Sadece larinks, trakea ve bronşlara yapılan uygulamalarda kullanılan lidokain dozu 200 mg'ı (20 doz) aşmamalıdır. Diş hekimliği: Mukozalara 1-5 doz. Debil veya yaşlı hastalarda, 12 yaşından büyük çocuklarda, ağır hasta veya septisemililerde kullanılacak doz miktarı, hastaların yaşlarına, vücut ağırlıklarına ve genel durumlarına uygun olmalıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılacak doz 3 mg/kg'ı aşmamalıdır. Larinks ve trakeaya yapılan uygulamalarda doz miktarı 1.5 mg/kg'a azaltılmalıdır. 3 yaşından daha küçük çocuklarda daha düşük konsantrasyonlardaki lidokain solüsyonları kullanılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları; çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar; meme ucu anüs, dudak çatlakları ve ağrıları; endotrakeal entubasyon uygulamasında anestezik lübrikan olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Lidokain ve amid tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Lidokainin sıçan ve tavşanlarda yapılan deneylerinde fetusa herhangi bir zararı olmadığı saptanmış olmasına rağmen kadınlarda fetus üzerine etkisi bilinmediğinden özellikle gebeliğin erken dönemlerinde dikkat edilmelidir. Lidokainin etkenlik ve güvenilirliği uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu kadar küçük dozlar uygulanmalıdır. Yaşlı hastalarda, çocuklarda ve açık yara uygulamasında bu noktaya dikkat edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Lidokainin topikal uygulamasıyla sistemik yan etkiler son derece enderdir. Ancak yüksek miktarlarda ve yaygın uygulamalarda hızlı absorpsiyona bağlı yan etkiler olabileceği gibi aşırı duyarlılık, idiosenkrazi ve tolerans azalması gibi reaksiyonlar oluşturabilir. Bu reaksiyonlar arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları, tremor, konvülsiyonlar sayılabilir.