1ilaç

ZOSTEX Tablet

Ufsa

 

Etken Madde(ler):

Brivudin 125 mg

 

Piyasa Şekilleri:

7 tabletlik blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yedi gün boyunca günde bir kez 125 mg bir tablet alınmalıdır. Tedaviye mümkün olan en kısa sürede, tercihen kütanöz belirtilerin ortaya çıktığı 72 saat içinde başlanmalıdır. Tabletler her gün yaklaşık aynı zamanda alınmalıdır. Postherpetik nöraljinin önlenmesi veya süresinin azaltılması: Dozaj değişikliğine gerek yoktur.

 

 

Endikasyonları:

Brivudin (bromo vinil deoksiüridin), varisella zoster virüs (VZV)'ünün replikasyonunu inhibe eden en güçlü nükleosit analogudur. Akut semptomları iyileştirmek ve postherpetik nöralji (PHN) süresini azaltmak için immünokompetan erişkinlerde herpes zosterin erken tedavisi için endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Brivudin veya ilacın bileşimindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılık olgularında kullanılmamalıdır. Kütanöz belirtileri tam olarak ortaya çıkmışsa kullanılmamalıdır. 5-fluorourasil (5-FU) ve diğer 5-fluoropirimidinlerle (örn. floksuridin ve tegafur) ile birlikte kullanılmamalıdır. Kanser kemoterapisi veya immünosupresif tedavi gören immün sistemi bozuk hastalarda açıklanan doz rejiminde kullanımı önerilmez. Güvenliği ve etkinliği çocuklarda yeteri kadar belirlenmemiştir ve dolayısıyla kullanımı endike değildir. Hamilelikte ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Brivudin, ana metaboliti olan bromovinil urasil (BVU) aracılığıyla, hem doğal nükleosidler (örn. timidin) hem de 5-fluorourasil (5-FU) gibi primidin tabanlı ilaçların metabolizmalarını düzenleyen bir enzim olan dihidropirimidin dehidrogenaz (DPD)'ı irreversibl olarak inhibe eder. Enzim inhibisyonunun bir sonucu olarak, 5-FU'a aşırı maruziyet ve toksisite artışına yol açar. Klinik deliller, brivudinin terapötik kürünü (yedi gün, günde bir kez 125 mg) alan sağlıklı gönüllülerde, DPD enzim aktivitesinin tam fonksiyonel geri dönüşü son dozdan 18 gün sonra gerçekleştiğini göstermektedir. Brivudin ve 5-fluorourasil (veya tegafur ve floksuridin gibi diğer 5-fluoroprimidinler) birlikte uygulanmamalıdır ve 5-fluoroprimidin içeren ilaçlarla tedaviye başlamadan önce minimum 4 haftalık bir ara gözlenmelidir. Daha ileri bir önlem olarak, yakın bir geçmişte brivudin almış hastalarda 5-fluoroprimidin ilaçlarla tedaviye başlamadan önce DPD enzim aktivitesi ölçülmelidir. Kaza ile uygulandığında, 5-FU toksisitesini azaltmak için agresif önlemler alınmalıdır. Hemen hospitalizasyon önerilir ve sistemik enfeksiyonlar ile dehidratasyonu önlemek için her türlü önlem alınmalıdır. 5-FU toksisite belirtileri arasında bulantı, kusma, diyare ve şiddetli olgularda stomatit, nötropeni ve kemik iliği depresyonu vardır. Hamilelik kategorisi C'dir, hamilelik süresince kullanılmamalıdır. Fötotoksik etkiler sadece yüksek dozlarda görülmektedir. Hayvan deneyleri brivudin ve ana metaboliti bromovinilurasil (BVU)'in süte geçtiğini göstermiştir. Emziren annelerde kullanılmamalıdır. Araba kullanırken veya makinalarla çalışırken, ender olgularda baş dönmesi ve uyuklama yaptığı gözönünde tutulmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bulantı, başağrısı, mide bozukluğu ve kusma bazı durumlarda (hastaların %1-5) bildirilmiştir. Diğer ender olaylar (hastaların %1'den daha az)  diyare, konstipasyon, prüritus, karın ağrısı, iştah kaybı, uyuklama ve astenidir. Bazı izole olgularda tedavinin kesilmesine yol açan deri döküntüleri gözlenmiştir; bunlar ilacın kesilmesiyle kendiliğinden kaybolmuştur.

 

İlaç Etkileşimleri:

5-fluorourasil (5-FU) ve diğer 5-fluoropirimidinlerle (örn. floksuridin ve tegafur) ile birlikte kullanılmamalıdır.