1ilaç

ZYRTEC Şurup

UCB

 

Etken Madde(ler):

Setirizin 2HCl 5 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

200 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde ve 30 kg'ın üstündeki çocuklarda günde tek doz halinde 10 mg (=10 ml=2 ölçek) Zyrtec alınması önerilir. 2-12 yaş arasındaki ve 30 kg'ın altındaki çocuklarda günde tek doz halinde 5 mg (=5 ml=1 ölçek) alınması yeterlidir. İlacın alınmasına neden olan semptomlar, gece en rahatsız edici biçimde ortaya çıktığından, ilacın akşam yemeklerinde alınması önerilmektedir. Tedavi süresi, şikayetlerin şekline, devamına ve seyrine bağlıdır. Saman nezlesinde genellikle 3-6 haftalık bir tedavi yeterlidir.

 

 

Endikasyonları:

Saman nezlesi (mevsimlere bağlı alerjik rinit ve konjunktivit); kronik alerjik rinit; alerjik kaşıntılar ve idiyopatik ürtikerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Taşıt ve tehlikeli makinalar kullanılacaksa verilen dozlardan fazlası alınmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacak doz yarıya indirilmelidir. Hayvanlarda yapılan teratojenik çalışmalarda herhangi bir advers etkiye rastlanmamıştır. Buna rağmen gebelik esnasında ve emzirme devresinde ihtiyatlı davranmalı ve kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadir olarak aşırı duyarlılık, başağrısı, uykulu hal, ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal bozukluk gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Halen başka ilaçlarla geçimsizliği bilinmemektedir. Setirizin terapötik dozlarda (kanda 0.8 g/l) alkolün etkilerini arttırıcı etki göstermemiştir. Setirizin ile birlikte sedatifler kullanılacağı zaman dikkatli davranılmalıdır.