1ilaç

UCECAL Ampul

UCB

 

Etken Madde(ler):

Salmon kalsitonin (Salkatonin) 100 IU/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 5 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Subkütan veya intramüsküler yolla verilir. Paget Hastalığı: Günde 100 IU. Bazı durumlarda enjeksiyonlar iki günde bir uygulanabilir. Özellikle objektif ve subjektif semptomların düzelmesinden sonra, günde 50 IU'lik enjeksiyon yeterli olabilir. Tedavi en az 3 ay boyunca sürdürülmeli, eğer gerekliyse uzatılmalıdır. Klinik belirtiler gösteren postmenapozik trabeküler osteoporoz: Kemik yoğunluğundaki azalmanın önlenmesinde, salmon kalsitonini için minimal etkin doz tam olarak belirlenememiştir. Çalışmalar, günaşırı 100 IU enjeksiyonunu önermektedir. Kemik rezorbsiyon/turnover’ının biyokimyasal markerlerinin ve kemik mineral yoğunluğunun başlangıçta ve aralıklarla izlenmesi, minimal etkin dozun belirlenmesinde yardımcı olabilir. Hastalar ayrıca kalsiyum (kalsiyum karbonat 1,5 g/gün) ve yeterli miktarda D vitamini (400 ünite/gün) almalıdırlar. Salmon kalsitonini enjeksiyonu 2 ml’nin üzerine çıktığında intramüsküler yol tercih edilmelidir. Her bir enjeksiyon farklı yerlere yapılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Osteoporoz (postmenapozal osteoporozun erken ve ilerlemiş safhaları, senil osteoporoz, sekonder osteoporoz, örn. kortikosteroid ya da immobilizasyona bağlı); osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları; kemiğin paget hastalığı (osteotis deformans), özellikle kemik ağrısı, nörolojik komplikasyonlar, progresif kemik lezyonlu olgular, tam olmayan ya da tekrarlanan kırıklar, serum alkali fosfataz ve üriner hidroksiprolin atılımı artışıyla belirgenleşen artmış kemik dönüşümlü olgular varlığında; hiperkalsemi (meme, akciğer veya böbrek karsinomu, miyelom ve diğer malignitelere sekonder durumda tümoral osteolize bağlı; hiperparatiroidizm, immobilizasyon ve D vitamini intoksikasyonlarına bağlı oluşan kronik olguların etkinlik sağlanana kadar uzun süreli tedavisi); nörodistrofik hastalıklar (örn. Sudeck hastalığı).

 

 

Kontrendikasyonları:

Kalsitonine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kalsitonin hayvanlarda plasenta engelini geçmez, ancak gebe kadınlarda yeterli deneyim yoktur. anne sütüne geçtiğine dair bazı bulgular olduğundan tedavi sırasında emzirme önerilmez. Çocuklarda uzun süreli kullanıma dair yeterli veri bulunmadığından, tıbbi açıdan zorunlu görülmedikçe çocuklarda birkaç haftadan fazla uygulanmamalıdır. İntranazal kalsitonin uygulanan kronik rinitli hastalarda ilacın absorpsiyonunda artma olabileceğinden gözetim altında tutulmalıdır. Peptid yapıda olmasından dolayı sistemik allerjik reaksiyon olasılığı vardır. Buna eğilimi olan hastalarda tedavi öncesi deri testleri yapılmalıdır. Uzun süreli tedavi altındaki bazı hastalarda kalsitoninlere karşı antikor gelişebilir, fakat klinik etkinlik genellikle etkilenmez. Hastalara, baş dönmesi veya diğer SSS belirtileri olduğunda araç veya herhangi bir makine kullanmamaları söylenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Sık sık bulantı, sıcak basması (ender olarak hipertansiyon ve taşikardiyle birlikte ortaya çıkar); bazan kusma, diyare, abdominal şikayetler, sık şekilde idrara çıkma, poliüri; ender olarak iştahsızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, avuç içlerinde ve ayak tabanlarında duyarlılık dahil olmak üzere parestezi, metalik tat, deride döküntü, ürtiker, kaşıntı, ateş, üşüme, titreme, halsizlik, asteni; çok ender olarak şok, anjiyoödem, larengospazm, dispne dahil olmak üzere allerjik/anafilaktik reaksiyonlar, hipertansiyon, herhangi bir klinik önemi olmayan tetanik semptomlar ve geçici hipokalsemi görülebilir. En sık rastlanan bulantı ve sıcak basması, tedaviye devam edilidğinde hastaların çoğunda düzelmektedir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.