1ilaç

NORMALAC Şurup

Tripharma

 

Etken Madde(ler):

Laktuloz 667 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml'lik şişe
200 ml'lik şişe
250 ml'lik şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Laksatif amaçla erişkinlerde olgunun şiddetine göre 15-45 ml ile başlanır ve 10-25 ml ile devam ettirilir. 6-14 yaş arası çocuklarda 15 ml ile başlanıp 10 ml ile devam ettirilir. 1-6 yaş arası 5-10 ml ile başlanıp 5-10 ml ile devam ettirilir. 1 yaşından küçük çocuklarda 5 ml ile başlanıp aynı dozda devam ettirilir. Kronik portal-sistemik ensefalopatide (hepatik prekoma ve koma): Günde 3 kez 30-50 ml ile başlanır ve her gün düzenli olarak 2 ile 3 kez yumuşak bir defekasyon sağlayacak biçimde doz ayarlaması yapılarak tedaviye devam edilir.

 

 

Endikasyonları:

Laksatif olarak erişkin ve çocuklarda görülen kronik konstipasyonla, gebelikte görülen konstipasyonlarda; barsaktaki defoksifiyan özelliğinden ötürü kronik portal-sistemik ensefalopatide (hepatik prekoma ve koma) kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gastrointestinal obstrüksiyon, galaktozemi laktoz intoleransında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Doz dikkatlice ayarlanmalı ve diyareye yol açmayacak biçimde düzenlenmelidir. Laktuloz bir miktar galaktoz da içerdiğinden diyabetliler ve galaktozsuz diyet uygulayanlarda dikkat edilmelidir. Gebeliğin ilk 3 ayında dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Özellikle tedavinin başlangıcında ve yüksek dozlarda şişkinlik hissi, kramp ve karın bölgesinde rahatsızlık, gözlenen en belli başlı yan etkilerdir. Tedavinin ilerlemesi ve dozun azaltılmasıyla kaybolur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Laktulozun kolon pH'sını düşürmesi nedeniyle, salınımı kolon pH'sına bağımlı olan ilaçların (5-ASA içeren bazı preparatlar) inaktivasyonuna neden olabilir. Aşırı dozlar durumunda gelişebilecek diyare halinde potasyum eksikliği nedeniyle kardiyak glikozitlerin etkisi artabilir.