1ilaç

KETODERM Krem

Terra

Formüler > Enfeksiyonlar > Antifungal İlaçlar > Ketokonazol

 

 

Etken Madde(ler):

Ketokonazol 20 mg/g

 

Piyasa Şekilleri:

30 g'lık alüminyum tüp

 

Kullanım Şekli:

Kutanöz kandidiyazis, tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis ve tinea (pityriasis) versicolor tedavisinde önerilen, Ketoderm Krem'in, enfekte bölge ve etrafına günde bir defa uygulanmasıdır. Enfeksiyonun tekrarlama ihtimaline karşı kandidiyal enfeksiyonlarda, tinea cruris ve tinea corporis'te tedaviye iki hafta devam edilmelidir. Tinea versicolor'da da tedavinin iki hafta sürdürülmesi önerilir. Tinea pedis'te tedaviye altı hafta devam edilmelidir. Seboreik dermatit tedavisinde önerilen, enfekte bölgeye günde iki defa uygulanmasıdır. Tedaviye dört hafta boyunca veya Iezyonlar tamamen temizleninceye kadar devam edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Tricophyton rubrum, Tricophyton mentagrophytes, Microsporum canis ve Epidermophyton floccosum'a bağlı tinea corporis, tinea cruris, tinea manus ve tinea pedis gibi derinin dermatofit enfeksiyonlarında, derinin candida enfeksiyonlarında, tinea (pityriasis) versicolor'da ve Pityrosporum ovale'nin etkin olduğu seboreik dermatitin tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Duyarlılık veya kimyasal iritasyon düşündüren herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında ilaç kesilmelidir. Kullanırken göze kaçmamasına dikkat edilmelidir. Ketokonazol plasentayı geçer, insanlarda yeterli kontrollü çalışma yapılmamamıştır. Ancak hayvanlarda maksimum oral insan dozunun 10 katıyla yapılan çalışmalarda teratojenik etkisi (sindaktili ve oligodaktili) saptanmıştır. Bu nedenle gebelikte kullanımı önerilmez. Topikal tedavide, infantta yan etkiye yol açabilecek miktarda sistemik absorpsiyon ve sütle ekskresyon olasılığı çok zayıftır. Ancak emziren annelerde yine de dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklarda kullanım güvenilirliği ve etkinliği saptanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak uygulama bölgesinde irritasyon, batma ve yanma hissi görülmüştür.