1ilaç

FACTOR VIII 8Y IV Flakon

Sodhan

 

Etken Madde(ler):

Faktör VIII

 

Piyasa Şekilleri:

500 IU: 1 i.v. flakon ve 10 ml'lik 1 çözücü flakon, 250 IU: 1 i.v. flakon ve 10 ml'lik 1 çözücü flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Kullanılacak doz ortalama 1 ünite/kg'dır. Eklem kanaması, gastrointestinal kanama ve minör travmalarda 2-3 gün süreyle %10-20, kas içi kanamalar ve minör cerrahi girişimlerde 3-4 gün süreyle %20-30, kafa içi kanamalar, torax abdomen içi kanama ve ciddi operasyonlarda 4-14 gün süreyle %30-50 ve majör cerrahi girişimlerde 14-21 gün süreyle %50 Faktör VIII düzeyi uygulanır. Kullanımdan hemen önce hazırlanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Hemofili A hastaları (konjenital Faktör VIII yetmezliği), edinilmiş Faktör VIII yetmezliği ve Faktör VIII'e karşı antikor gelişmiş hemofili hastalarının tedavisinde ve bu nedenlere bağlı kanamaların profilaksisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Preparatın içinde bulunan maddelere karşı allerjisi olduğu bilinen hastalarda dikkatli olunmalıdır.

 

Uyarılar:

Allerjik veya anafilaktik reaksiyonlar ortaya çıktığı takdirde, enjeksiyon/enfüzyon derhal durdurulmalıdır. Şok tedavisinin mevcut spesifik kurallarına uyulmalıdır. Faktör VIII konsantratının tekrarlayan tedavi uygulamalarından sonra plazmadaki inhibitör düzeyi tayin edilmelidir. Gebelikte kullanımının emniyeti bu güne kadar kontrollü klinik çalışmalarla kanıtlanmamıştır. Bu bakımdan, Faktör VIII gebelik ve emzirme dönemlerinde kesin gereksinim olduğu taktirde kullanılabilir.

 

Yan Etkileri:

Allerjik veya anafilaktik reaksiyonlar çok seyrek gözlenmiştir. Nadir vakalarda vücut ısısında artış görülmüştür. Faktör VIII'e karşı antikorlar gelişebilir. İnsan kanı veya plazmasından elde edilen ilaçlar uygulanırken enfeksiyöz ajanların geçişine bağlı enfeksiyon hastalıkları olasılığı tamamen devre dışı bırakılamamaktadır. Buna bugüne kadar bilinmeyen patojenler de dahildir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Geçimsizlik: Diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Faktör VIII'in bazı enfüzyon ekipmanlarının iç yüzeyleri üzerine adsorpsiyonuna bağlı olarak tedavinin başarısız olması mümkün olabildiğinden, sadece onaylanmış enjeksiyon/enfüzyon kitleri kullanılabilir.