1ilaç

HYPERİUM Tablet

Servier

 

Etken Madde(ler):

Rilmenidin dihidrojen fosfat 1 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük optimum doz yemeklerle birlikte alınan 1x1 tablettir ve sabahları kullanılmalıdır. 1 ay içinde istenilen yanıt alınamazsa günlük doz sabah ve akşam olmak üzere 2x1 tablete yükseltilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Antihipertansif etkilidir. Arteriyel hipertansiyon tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ağır depresif durumlar ve ağır böbrek yetersizliğinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tedavi ani olarak kesilmemeli ve doz tedricen azaltılmalıdır. Yakın geçmişinde iktus, miyokard enfarktüsü hikayesi olan hastalarda gözetim altında uygulanmalıdır. Çocuklarda ve hamilelerde kullanılmamalıdır. anne sütüne geçer. Normal tedavi dozları aşıldığında veya vijilansı azaltıcı etkileri bilinen diğer bazı ilaçlarla kullanıldığında araç, makina kullanan kişilerin olası bir uyku hali karşısında uyarılmaları gerekir.

 

Yan Etkileri:

Asteni, çarpıntı, uykusuzluk, uyku hali, yorgunluk, gastralji, ağız kuruluğu , diyare, deri döküntüsü, çok daha nadir olarak ekstremitelerin soğuk olması, ortostatik hipotansiyon, seksüel şikayetler, anksiyete, depresyon, pruritus, ödem, kramp, konstipasyon, sıcak basması gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Rilmenidinin etkisi kısmen antagonize olacağından MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarla kullanılmamalıdır.