1ilaç

COVERSYL Tablet

Servier

 

Etken Maddeler:

Perindopril terbutilamin

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg: 30 tablet, 2 mg: 30 tablet, 5 mg: 30 tablet, 4 mg: 30 tablet, 8 mg: 30 tabletlik blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hipertansiyon tedavisinde: Günlük standart doz, sabah alınmak üzere tek seferde 2 mg'dır. 1 ay sonunda, gerekli görülürse, doz yine tek seferde olmak üzere 4 mg'a çıkarılabilir. Yaşlı hastalarda tedaviye 2 mg ile başlanılması, eğer gerekli görülürse 1 ay sonunda 4 mg'a çıkılması tavsiye olunur. Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde: Başlangıç dozu, sabahları alınmak üzere günde 2 mg'dır. Gerekli görülürse ve kan basıncı değerleri müsait ise doz günde 4 mg'a yükseltilebilir. Renal yetmezlik durumunda doz, yetmezliğin derecesine göre ayarlanır. Bu hastalarda, serum potasyum ve kreatinin düzeyleri takip edilir. Böbrek yetmezliğinde: Kreatinin klirensi 30-60 ml/dak, günde 2 mg; 15-30 ml/dak 2 günde 1-2 mg; 15 ml/dakikadan az ise diyaliz günü 2 mg.

 

 

Endikasyonları:

ADE inhibitörüdür. Arteriyel hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Formülde yeralan herhangi bir maddeye karşı hassasiyeti olan kişilerde kullanılmamalıdır. Yeterli çalışmanın olmaması nedeniyle çocuklarda ve gebelerde kullanılması kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Diüretik tedavisi gören ve/veya tuzsuz rejime tabi hastalarda veya renal arter stenozu olgularında, renin-anjiyotensin sisteminin uyarılmış bulunması ihtimaline dayanarak, bu hastalarda bir ADE inhibitörüyle tedavi, özellikle ilk dozdan hemen sonra veya takip eden ilk iki hafta içinde, ani tansiyon düşmelerine ve/veya fonksiyonel böbrek yetmezliğine neden olmaktadır. Perindopril tedavisinden önce uygulanan bir diüretik tedavisi varsa en az 3 gün öncesinden diüretik kesilmeli ve sonra gerekiyorsa devam edilmelidir. Tedaviye başlamadan önce ve tedavinin 1. ayında, plazma kreatinin miktarı belirlenmelidir. Böbrek yetmezliğinde doz, böbrek yetmezliğinin derecesine göre ayarlanmalıdır. Ayrıca bu hastalarda periyodik potasyum ve kreatinin kontrolleri yapılmalıdır. Cerrahi girişimlerde genel anestezide veya hipotansiyona neden olabilen anestezik ajanlar kullanıldığında perindoprilin hipotansiyona neden olabileceği unutulmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Genellikle tedavinin başlangıcında baş dönmesi, uyku bozuklukları ve huzursuzluk gibi hafif ve geçici yan etkiler görülebilir. Ayrıca tad alma bozuklukları, spazm gibi spesifik olmayan sindirim şikayetleri, vertigo ve deri döküntüleri bildirilmiştir. Bazı olgularda kuru, irritatif, hastayı fazla rahatsız etmeyen kuru öksürük bildirilmiştir. Çok daha nadir olarak da ağız kuruluğu ve seksüel bozukluklar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Perindoprilin potasyum tuzları ve potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılması, özellikle böbrek yetmezliği durumunda, hiperkalemi riski açısından sakıncalıdır. Hipokalemi durumları hariç, bir ADE inhibitörüyle hiperkalemik bir diüretik birlikte kullanılmalıdır. Bir diüretik ile kombine kullanımında hipotansiyon riski açısından dikkatli olunmalıdır. Bu riski azaltmak üzere diüretik en az 3 gün evvelden kesilmelidir. Nöroleptikler ve imipraminik antidepresanlar ile beraber kullanımında ortostatik hipotansiyon riskinin artacağı unutulmamalıdır.