1ilaç

AERODIOL Nazal Sprey

Servier

 

Etken Maddeler:

Estradiol (Hemihidrat) 150 mcg

 

Piyasa Şekilleri:

4.2 ml yaklaşık 60 püskürtme dozu ihtiva eden doz ayarlı ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Dozaj hastanın durumuna göre değişkenlik gösterir; genellikle günde 1-4 püskürtme dozu arasında değişir. Önerilen başlangıç dozu 24 saatte sadece bir kez, tek doz olarak uygulanan 300 mcg (2x150 mcg)'dir. Önerilen başlangıç dozu; günde 1 kez sabah veya akşam her iki burun deliğine birer püskürtme dozu uygulanır. 2 veya 3 siklus sonra, klinik semptomların fonksiyonuna göre dozaj ayarlanabilir. Estrojen eksikliğine bağlı semptomlar varsa; sabah ve akşam arasında bölünerek toplam püskürtme dozu sayısı günde 3-4 püskürtme dozuna çıkartılabilir. Yükselmiş estrojen düzeyi durumunda dozu azaltılır. Aralıklı veya sürekli olarak uygulanabilir. Aralıklı tedavi; periyodik olarak 21-28 gün süre ile devamlı ve onu takip eden 2-7 gün arasında tedavisiz bir dönem halinde kullanılır. Sürekli tedavi; günlük olarak hiç ara vermeden kullanılır. Bu tedavi rejimi, özellikle histerektomi uygulanmış kadınlarda ve tedavisiz periyodlarda eksilme semptomlarının ortaya çıktığı durumlarda geçerlidir. Nonhisterektomize kadınlarda estrojen indüklü endometriyal hiperplaziyi önlemek amacı ile estrojen tedavisine ilave olarak progestojen tedavisi uygulanmalı ve bu da her siklus için en az 12 gün olmalıdır. Aralıklı olarak uygulanıyor ise, tedavinin son 12 gününde tedaviye progestojen eklenir. Aralıksız olarak uygulanıyor ise her ay 12 gün progestojen alınması önerilir. Nazal absorbsiyonun azaldığı durumlarda geçici olarak ağız içine normal dozun 2 katı püskürtülür.

 

 

Endikasyonları:

Doğal veya ameliyat sonrası menopoza bağlı, estrojen yetersizliği semptom ve belirtilerinin (sıcak basması, uyku bozuklukları, ürogenital atrofi, atrofik vajinit ve bunun yanında eşlik eden ruh hali değişiklikleri) tedavisinde, postmenopozal olarak hızlanan kemik kaybının önlenmesinde kullanılır. Histerektomi geçirmemiş hastalarda estrojen mutlaka ardışık olarak verilmiş bir progestinle takviye edilmelidir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aktif bir estrojene bağımlı kanser, göğüs veya endometriyum kanseri, endometriyozis, nedeni bilinmeyen vajinal kanama, ciddi karaciğer hasarı, geçirilmiş veya aktif tromboflebit, trombozis veya tromboembolik hastalıklar, etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılık, porfiria, gebelik ve emzirme durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Estrojenlerle uzun süreli tedavi, endometriyumu korumak üzere ardışık olarak progestin verilmezse, postmenopozal kadınlarda endometriyal hiperplazi ve karsinoma riskini artırır. Progestin ve dozajın seçimi oluşabilecek yan etki ve riskleri en aza indirmede önemlidir. Bütün diğer cinsiyet hormonlarıyla yapılan tedavilerde olduğu gibi, estradiol de ancak genel tıbbi ve tam bir jinekolojik muayene yapıldıktan sonra kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavi altındaki hastalar, endometriyal tetkikler de dahil olmak üzere, düzenli aralıklarla genel tıbbi ve jinekolojik muayeneden geçirilmelidir. Bu tedavinin uygulandığı, özellikle memede fibrokistik hastalığı olan veya birinci derecede akrabalarında meme kanseri öyküsü bulunan hastalara düzenli meme muayenesi yapılmalı ve kendi kendilerine meme muayenesi yapmaları öğretilmelidir. Herhangi bir estrojen tedavisine başlamadan önce hastanın fizik muayenesinin yanı sıra medikal ve ailesel öyküsünün detaylı biçimde alınması gerekir. Özellikle kan basıncı ölçülmeli, meme, karın ve jinekolojik muayene ayrıntıyla yapılmalıdır ve düzenli aralıklarla tekrarı önerilir. Sağlam bir uterusu olan ancak nedeni belli olmayan genital kanamadan şikayet eden kadınlarda ve yine sağlam bir uterusu olan ve daha önce korumasız olarak östrojenle tedavi görmüş kadınlarda; endometriyumda olası bir hiperstimülasyon veya maligniteye karşı ilaç tedavisine başlamadan önce özel dikkat gösterilmelidir ve tedaviye başlamadan önce varsa vajinal enfeksiyonlar tedavi edilmelidir. Uterusta leyomiyomu bulunan hastalar, estrojen tedavisi altındayken leyomiyom büyüyebileceğinden dikkatle izlenmelidir. Yüksek dozda estrojen sıvı retansiyonuna neden olabileceğinden kalp yetmezliği, hipertansiyonu, renal veya hepatik fonksiyon bozukluğu, epilepsisi veya migreni olan hastalar özel gözetim altında tutulmalıdır. Şu ana kadar yapılan gözlemlerde estradiol gibi estrojenlerin düşük dozlarda progestinle birlikte kullanılmasının karbonhidrat metabolizmasını yavaşlatmadığını düşündürse de, kombine tedavi uygulaması gereken diyabetik hastaların, özel gözetim altında tutulması önerilmektedir. Tedavi Sırasında: Genel kural olarak yapılan jinekolojik muayenenin dışında herhangi bir fiziksel muayene yapılmadan estrojenlerin kullanımı bir yıldan daha uzun süreli olmamalıdır. Tedavi sırasında veya tedaviden hemen sonra anormal ve düzensiz kanamalar gelişirse; olası bir uterus malignitesini ekarte etmek için diyagnostik aspirasyon biyopsisi veya küretaj yapılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Sık sık ara kanama (genellikle estrojen dozunun fazla olduğunu gösterir), memede duyarlılık ve büyüme, libidoda değişiklik; bazen bulantı, kusma, karın krampları ve şişkinlik, kolestatik sarılık, baş ağrısı, migren; ender olarak baş dönmesi, ödem ve/veya kilo değişiklikleri; çok ender olarak tromboflebit, varikoz venlerin genişlemesi, kan basıncında artış, anafilaktoid reaksiyonlar görülebilir. Korneal kurvaturun artması, kontakt lenslere karşı intolerans da görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bu grup ilaçların içerdiği estrojenin çok düşük olması ve plazma 17 Beta-estradiol düzeylerinde ancak çok hafif bir artışa yol açması nedeniyle ilaçlarla etkileşimi beklenmez. Bununla beraber ve genel olarak karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar estrojenlerin metabolizmasını artırır. Bu, estrojenin etkisinin azalmasına yol açabilir. Barbitüratlar, fenitoin, rifampisin ve karbamazepin gibi karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlarla etkileştiği gösterilmiştir.