1ilaç

METRODİN HP Ampul

Serono

 

Etken Madde(ler):

FSH (Ürofolitropin)

 

Piyasa Şekilleri:

75 IU: 1 ampul ve 1 ml'lik 1 çözücü ampul, 150 IU: 1 ampul ve 1 ml'lik 1 çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Bu preparat ancak kısırlık sorunlarını çok iyi bilen hekimlerce kullanılmalıdır. Herhangi bir hasta için başlangıç dozu 75 IU'dir. 7-12 günlük sürelerle i.m. yolla enjekte edilir. Son dozdan bir gün sonra 5000-10000 IU hCG uygulanır. Estrojen ve/veya ultrason ölçüleri yetersiz folikül gelişimini gösterdiği takdirde uygulamalar 12 günü geçebilir. Ovülasyonun olup da gebeliğin söz konusu olmadığı durumlarda uygulanacak doz miktarı 7-12 gün süreyle her gün 150 IU FSH uygulanmadan önce bu doz rejimi en az 2 tertip daha tekrarlanmalıdır. İnvitro döllenmede tedavi, ilk folikül aşamasında günde 150 IU dozla başlanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Klomifen sitratla tedaviye cevap vermemiş kadınlarda anovulasyon durumunda (polikistik yumurtalık hastalığı dahil); in vitro fertilizasyon (IVF), gamet intra fallopian transfer (GİFT) ve zigot intra fallopian transfer (ZİFT) gibi yardımla üreme teknolojileri (ART) için süperovulasyon yapılan hastalarda multifoliküler gelişmenin uyarılmasında; luteinizan hormon (LH) preparatı birlikte ciddi LH ve FSH eksikliği olan kadınlarda foliküler gelişmenin uyarılması için tavsiye edilir. Klinik çalışmalarda, bu hastalar endojen serum LH düzeyi <1.2 IU/l olarak tanımlanmıştır. Doğuştan veya edinsel hipogonadotropik hipogonadizm gösteren erkeklerde, spermatogenez stimülasyonu için, insan Koriyonik Gonadotropin'i (hCG) tedavisiyle birlikte endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

FSH'a veya eksipiyanlardan herhangi birine karşı önceden aşırı duyarlılık varsa kontrendikedir. Kadınlarda: Gebelik ve laktasyonda; polikistik yumurtalık hastalığından kaynaklanmayan yumurtalık büyümesi veya kistinde; bilinmeyen etiolojiye sahip jinekolojik kanamalarda; yumurtalık, rahim veya göğüs kanserinde; hipotalamus ve hipofiz tümörlerinde güvenlik nedenleri ile kontrendikedir. Kadınlarda: Daha önceki bir yumurtalık hatası, cinsel organların gebeliğe uyumsuz şekilde hatalı oluşumu ve rahmin gebeliğe uyumsuz fibroid tümörlerinde etkili bir cevap alınmadığı takdirde kontrendikedir. Erkeklerde: Primer testis yetersizliği varsa kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Gonadotropin preparatlarına karşı aşırı duyarlılık geçmişi olan hastalarda, anafilaktik cevapların ortaya çıkma olasılığı vardır. Böyle hastalarda ilk enjeksiyon, tüm kardiyo pulmoner canlandırma araçlarının derhal kullanılabileceği medikal ortamda, doğrudan tıbbi gözetim altında yapılmalıdır. Kadınlarda tedavi: Tedaviye başlamadan önce, eşlerin kısırlığı uygun bir şekilde değerlendirilecek ve gebelik için varsayılan ters etkiler değerlendirilecektir. Hastalar özellikle hipotiroidizm, adrenokortikal bozukluklar, hiperprolaktinemi ve hipofiz veya hipotalamik tümörler ve yapılan spesifik uygun tedaviler açısından değerlendirilecektir. Foliküler büyümenin stimulasyonuna tabi hastalarda, aşırı estrojen cevap açısından artmış bir hiper stimülasyon gelişimi ve çoğul folikül gelişimi riski mevcuttur. Ovülasyon öncesinden tüm foliküllerin aspirasyonu, hiperstimülasyon oluşumunu azaltabilir. Over hiperstimülasyon sendromu (OHSS), patlamaya eğilimli büyük yumurtalık kistleri ile karakterize olan ciddi bir tıbbi olay haline gelebilir. Bu durumlarda hCG uygulamasının yapılmaması ve hastaya en az 4 gün cinsel birleşmede bulunmaması tavsiye edilmelidir. Özellikle polikistik over (yumurtalık) hastalığı olan hastalarda, stimulasyon tedavisi öncesinde ve esnasında yumurtalık cevabının, ultrasonla dikkatlice takip edilmesi önerilir. Yardımcı reprodüktif teknolojilerden sonraki çoğul gebelik riski, transfer edilen embriyoların sayısı ile bağlantılıdır. Ovulasyon indüksiyonu alan hastalarda, doğal döllenme ile karşılaştırıldığında, çoğul gebelik ve doğum insidansı artmaktadır. OHSS veya çoğul gebelik riskini en aza indirmek için, ultrasonla inceleme ve aynı zamanda da estradiol ölçümleri yapılması önerilir. Estradiol seviyesi >5500 pg/ml (20200 pmol/L) ve toplamda 40'dan fazla folikül olduğunda, hCG verilmesini sona erdirmek gerekebilir. Erkeklerde tedavi: Yüksek endojen FSH düzeyleri, primer testis yetersizliğinin işaretidir. Böyle hastalar tedaviye cevap vermezler. Tedavinin başlangıcından 4-6 ay sonra, cevabı değerlendirmek için sperm analizi yapılması önerilir.

 

Yan Etkileri:

Enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar (ağrı, kırmızılık ve eziklik) bildirilmiştir. Kadınlarda: Yumurtalığın hiperstimülasyon gösterme olasılığı da gözönünde bulundurulmalıdır. Bu sendrom polikistik yumurtalık hastalığı olan kişilerde daha yüksek oranda görülür. Yumurtalık hiperstimülasyonun ilk belirtileri, muhtemelen bulantı, kusma ve kilo artışı ile birlikte alt karın bölgesinde ağrıdır. Ciddi, ancak nadir durumlarda, açıkça büyümüş yumurtalıklar ile bir yumurtalık hiper stimülasyonu sendromu, karın veya toraks bölgesinde sıvı toplanması, ciddi tromboembolik komplikasyonlar ile ortaya çıkabilir. Nadir durumlarda, tromboembolik komplikasyonlara ayrıca yumurtalık hiperstimülasyon sendromundan bağımsız olarak da rastlanabilir. Yumurtalık cevabı aşırı olduğunda, tedavi kesilmeli ve yumurta oluşumu için hCG tedavisinden vazgeçilmelidir. Nadir durumlarda, menotropin/insan koriyonik gonadotropini tedavisi ile bağlantılı olarak arterial tromboembolizm görülmüştür. Düşük sonucu ortaya çıkan gebelik kaybı oranları, başka döllenme problemlerine sahip kadınların oranları ile karşılaştırılabilir. Ektopik gebelik, hikayesinde tubal hastalığı olan kadınlarda meydana gelebilir. Erkeklerde: Tedavi sırasında jinekomasti, akne ve kilo alma görülebilir. Bunlar hCG tedavisinin bilinen etkileridir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Yumurta oluşumunu stimüle eden diğer ilaçlarla birlikte kullanılması, foliküler cevabı arttırabilir, hipofizer desensitizasyon için kullanılan GnRH agonisti ile birlikte kullanılması, yeterli derecede yumurtalık cevabı almak için ihtiyaç duyulan dozajı arttırabilir. Geçimsizlik çalışmaları olmadığından, başka tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.