1ilaç

PROFASI Hp Ampul

Serono

 

Etken Maddeler:

İnsan koryonik gonadotropini (hCG)

 

Piyasa Şekilleri:

5000 IU: 1 ampul ve 1 ml'lik 1 çözücü ampul, 2000 IU: 2 ampul ve 1 ml'lik 2 çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hipogonadotrofik hipogonadizmde haftada 2-3x500-1000 IU, yetersiz hipofiz gonadotrofik fonksiyonuna bağlı puberte gecikmesinde 6 ay boyunca haftada 2x1500 IU, anatomik bir engele bağlı olmayan kriptorşizmde 6 yaş altındakilerde 6 hafta süreyle haftada 2x500 IU ve 6 yaşın üstündekilerde 6 hafta süreyle haftada 2x1000 IU, erkek sterilitesinde haftada 3000 IU, kadın sterilitesinde 3 günx5000-10000 IU ve corpus luteum yetmezliğini önlemek için 7 gün sonra 5000 IU uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Erkekte testosteron yapımını, kadında estrojenler ve özellikle ovülasyondan sonra progesteron salgısını uyarır. Erkekte: Hipogonadotrofik hipogonadizm, spermatogenez sağlanması, yetersiz hipofiz gonadotrofik forksiyonuna bağlı puberte gecikmesi, bir anatomik engele bağlı olmayan kriptorkizmde endikedir. Kadında: İnfertilitede folikül bozukluğu ya da anovülasyona bağlı ovülasyon indüksiyonu ve kontrollü hipestimülasyon işlemlerinde folikülleri ponksiyona hazırlamada endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Prostat karsinomu ya da erkekteki meme kanseri gibi androjene bağımlı tümör varlığı ya da şüphesi durumunda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Erkekte: Hastaların hCG ile tedavisi androjen yapımını artırır. Bu nedenle; hCG, puberte öncesi dönemdeki erkek çocuklarına dikkatle uygulanmalı, erken epifiz kapanması ya da erken cinsel gelişmeye neden olmamalıdır. Latent ya da belirgin kalp yetmezliği, böbrek disfonksiyonu, hipertansiyon, epilepsi, migren olguları (ya da özgeçmişte bu durumların varlığı) izlenmelidir. Androjen yapımının artmasına bağlı olarak nadiren hastalığın ağırlaşması ya da tekrarlaması olasılığı kuvvetlenebilir. Kadında: Anovülasyon ya da folikül olgunlaşmasında bozukluğa bağlı infertilite tedavisi gören hastalarda önceki menotrofin uygulaması overlerde istenmeyen hiperstimülasyona neden olabilir. Bu gibi durumlarda, çoğul ovülasyon ve over hiperstimülasyonu sendromu riskinden ötürü hCG uygulanmamalıdır. Gonadotrofin müstahzarlarıyla ovülasyon uyarılması sonrası gerçekleşen gebeliklerde düşük ve çoğul gebelik riski artar.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak deri döküntüleri bildirilmiştir. Bazan erkeklerde yüksek dozların uygulanmasından sonra vücutta su ve tuz tutulması görülmüştür. Bu olay, aşırı androjen yapımının bir sonucu olarak kabul edilmektedir.