1ilaç

PROVİRON Tablet

Schering Alman

 

Etken Madde(ler):

Mesterolon 25 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tabletlik blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Androjen eksikliğine bağlı yakınmalar ve potens bozukluklarında tedavi başlangıcında günde 3 kez 1 tablet verilir. İstenen iyileşme sağlandıktan sonra doz azaltılabilir. Tedaviye günde 1-2 kez 1 tabletle devam edilir. En az birkaç ay süren tedavi önerilir. Hipogonadizmde sürekli bir tedavi gereklidir. Sekonder cinsiyet özelliklerinin oluşması için günde 3 kez 1-2 tablet aylar boyunca verilir. İdame dozu genellikle günde 2-3 kez 1 tablettir. Sterilite, sperm sayısının ve kalitesinin iyileştirilmesinde bir spermiogenez siklusu boyunca, yani yaklaşık 90 gün, günde 2-3 kez 1 tablet kullanılır. Kürler birkaç haftalık aradan sonra tekrarlanmalıdır. Postpubertal Leydig hücre yetmezliğinde ejakülattaki fruktoz konsantrasyonunu artırmak amacıyla birkaç ay boyunca günde 2 kez 1 tablet uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Orta ve ileri yaştaki androjen eksikliğine bağlı yakınmalar, işgücünde azalma, kolay yorulma, bellek zayıflığı, konsantrasyon gücünün gerilemesi, libido ve potens bozuklukları, sinirlilik, uyku bozuklukları, depresif durumlar ve genel vejetatif yakınmalar, sıklıkla androjen eksikliğine bağlıdır. Bu tür yakınmalar, mesterolon uygulandığında ya tamamen ortadan kalkar ya da iyileşir. Potens bozuklukları:Androjen eksikliğine bağlı potens bozuklukları, mesterolonla düzelir. Diğer nedenler, tek başına ya da ek olarak bir rol oynuyorlarsa, mesterolon, diğer tedavi yöntemlerinin desteklenmesi için verilebilir. Hipogonadizm: Androjenlere bağımlı organların büyüme, gelişme ve fonksiyonları, mesterolonla uyarılır. Mesterolon, puberteden önce androjen yetersizliği sonucu geri kalan sekonder cinsel belirtilerin oluşumunu destekler. Puberteden sonra gonad fonksiyonlarının durması sonucu ortaya çıkan eksik belirtileri mesterolonla tedavi edilir. Sterilite: Oligozoospermi ve Leydig hücresi yetmezliği, sterilitenin nedenleri olabilirler. Mesterolonla sperm sayısı ve kalitesi, aynı zamanda sperma plazmasındaki fruktoz konsantrasyonu iyileşir ya da tamamen normalleşir ve böylece döllenme şansı artar.

 

 

Kontrendikasyonları:

Prostat karsinomu, mevcut veya geçirilmiş karaciğer tümörlerinin varlığında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Androjenler, sağlıklı kişilerde kas yapımını artırmak veya bedensel işgücünü artırmak amacıyla uygulanmamalıdır. Mesterolon sadece erkek hastalar için uygundur. Mesterolon uygulanması sırasında düzenli prostat muayenesi önerilir. Mesterolona benzer hormonal maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyli huylu, ileri derecede nadir olgularda da ciddi intraabdominal kanamalara neden olabilecek karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir. Bu nedenle kısa bir sürede kendiliğinden geçmeyen, alışılmamış üst batın yakınmalarında mesterolonun kesilmesi gerekebilir.

 

Yan Etkileri:

Nadir olarak, sık ve uzun süreli ereksiyonlar görüldüğünde doz azaltılmalı veya tedavi sonlandırılmalıdır.