1ilaç

LEVOVIST IV Flakon

Schering Alman

 

Etken Maddeler:

Galaktoz 999 mg/g, Palmitik asit 1 mg/g

 

Piyasa Şekilleri:

4 g granül içeren 20 ml'lik 1 i.v. flakon, 1 mandrel, 15 ml'lik enjektör ve 20 ml enjeksiyonluk su, 2.5 g granül içeren 20 ml'lik 1 i.v. flakon, 1 mandrel, 15 ml'lik enjektör ve 20 ml enjeksiyonluk su içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Vasküler Doppler sonografi: Yetişkinler: Orta derecede saptanabilir, tanısal açıdan yetersiz Doppler sinyalleri durumunda 200 mg/ml'lik konsantrasyondan 10-16 ml; zayıf alınan Doppler sinyalleri durumunda 300 mg/ml'lik konsantrasyondan 5-10 ml; çok zayıf ya da saptanamayan Doppler sinyalleri durumunda 400 mg/ml'lik konsantrasyondan 5-8 ml uygulanır. Çocuklar: 1-4 haftalık 0.5 ml; 1-12 ay 1-2 ml; 1-5 yaş 2 ml; 6-12 yaş 3-4 ml; 13-18 yaş 4-10 ml 200 mg/ml konsantrasyonda uygulanır. Sağ ve sol kalp boşluklarının Doppler ekokardiografisi: Yetişkinler: 200 mg/ml'lik konsantrasyondan 10-16 ml; Doppler sinyalleri çok zayıf ya da saptanamaz durumda olan hastalarda ve bir mitral yetmezliğinin tanısal değerlendirilmesinde 300 mg/ml'lik konsantrasyondan 5-10 ml; sadece sağ kalp boşlukları tetkik edildiğinde 200 mg/ml'lik konsantrasyondan 4-10 ml uygulanır. Çocuklar: 1-4 haftalık 0.5 ml; 1-12 ay 1-2 ml; 1-5 yaş 2 ml; 6-12 yaş 3 ml; 13-18 yaş 3-4 ml 200 mg/ ml konsantrasyonda uygulanır. Mode Kontrast Ekokardiyografi: Yetişkinler: 300 mg/ml'lik konsantrasyondan 10 ml; uygunsuz ultrason iletim koşullarında ya da stres ekokardiografide 400 mg/ml'lik konsantrasyondan 5-8 ml; sadece sağ kalp boşlukları tetkikinde 300 mg/ml'lik konsantrasyondan 4-10 ml uygulanır. Çocuklar: 1-4 haftalık 0.5 ml; 1-12 ay 1-2 ml; 1-5 yaş 2 ml 200 mg/ml; 6-12 yaş 3 ml; 13-18 yaş 3-4 ml 300 mg/ml konsantrasyonda uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Doppler ekokardiyografik tetkikle, özellikle hemodinamik değişikliklere yol açan patolojilerin mevcut olup olmadığının saptanması ya da takibi: Trikuspital ve pulmoner kapakçıkların defektleri, konjenital defektler (örn. atrial septum ve ventriküler septum defektleri), intrakaviter kitleler ve trombuslar ve sağ kalbin başka patolojik süreçlerle bağlantısı; yenidoğanlarda, süt çocuklarında ve 5 yaşındakiler dahil küçük çocuklarda konvansiyonel B-mode ekokardiyografisi; özellikle edinsel ya da konjenital rahim içi değişikliklerin ve Fallop tüplerinin görüntülenmesi ve açık olup olmadıklarının araştırılması gibi kadın genital traktüsün ultrasonografik tetkiklerinde (histerosalpingokontrastsonografi) kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Galaktozemide kontrendikedir. İntravenöz uygulamada galaktozun hiperosmolalitesinden dolayı, ağır kardiyovasküler yetmezlik olgularında tetkikin yararı, olası riskine karşı özenle tartılmalıdır. Transservikal uygulamada kadın genital traktüsün enflamatif süreçleri ve gebelikte kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Nadir olgularda kas hareketlerinden kaynaklanan ani ven kompresyonu, sphygmo-(nabız) manometre manşetinin şişirilmesi ya da galaktoz süspansiyonunun enjeksiyonunun ardından hastanın pozisyon değiştirmesi sonucu, sağ kalpte veya venlerde ek minör kontrast efektlerinin oluşması mümkündür. Bu kontrast efektler, düşük akış oranları söz konusu olduğunda, uygulanan bolusun geçişi sırasında örneğin ven kapakçıkları ya da vasküler endotel gibi venöz dolaşıma ait haznelerde separe olan ve neredeyse hiç seyrelmeyen süspansiyon kısımlarından kaynaklanmaktadır. Bunlar akış oranının birden artmasıyla tekrar venöz kan dolaşımına katılarak sağ kalpte, yukarıda söz edilen geciken kontrast efektlerinin (ekojenite artışına) oluşmasına neden olurlar.

 

Yan Etkileri:

İntravenöz uygulamada: Nadiren enjeksiyon sırasında ya da bunun hemen ardından, enjeksiyon alanı ya da drene eden ven boyunca geçici bir sıcaklık veya soğukluk hissi ve ağrı oluşabilir. Nadir olgularda kısa süreli yanma, uyuşukluk hissi, tad duyusu ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bugüne kadar galaktoz uygulamasından kaynaklanan hipersensitivite reaksiyonları gözlenmemiştir. Transservikal uygulamada: Kontrast madde uygulaması sırasında, uterus boşluğunun ve tüplerin distansiyonuna bağlı olarak ağrı oluşabilir. Bu, özellikle tüpler kapalıysa belirgindir. Nadir olgularda örneğin terleme, baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi vazovagal reaksiyonlar görülebilir. Nadir olgularda yönteme bağlı olarak asendan genital enfeksiyon olasılığı vardır.