1ilaç

ECHOVIST 200 IV Flakon

Schering Alman

 

Etken Maddeler:

Galaktoz 3.5 g

 

Piyasa Şekilleri:

20 ml'lik 3 g granül içeren 1 i.v. flakon, 1.35 ml galaktoz çözeltisi içeren 15 ml'lik flakon ve 1 mandrel içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Doppler ekokardiyografide genelde bir görüntüleme seansı başına, 4 ml'nin i.v. uygulaması yeterlidir. Bu doz, ihtiyaca göre bolus olarak ya da yavaş yavaş enjekte edilir. B-Mode ekokardiyografide 4 haftalık süt çocuklarında 0.5 ml, 12 aya kadar olan süt çocuklarında 1-2 ml ve 1-5 yaş arası çocuklarda 2 ml uygulanır. Transservikal uygulamalarda 2-5 ml süspansiyon, uterus boşluğunun görüntülenmesi için genelde yeterlidir.

 

 

Endikasyonları:

Doppler ekokardiyografik tetkikle, özellikle hemodinamik değişikliklere yol açan patolojilerin mevcut olup olmadığının saptanması ya da takibi: Trikuspital ve pulmoner kapakçıkların defektleri, konjenital defektler (örn. atrial septum ve ventriküler septum defektleri), intrakaviter kitleler ve trombuslar ve sağ kalbin başka patolojik süreçlerle bağlantısı; yenidoğanlarda, süt çocuklarında ve 5 yaşındakiler dahil küçük çocuklarda konvansiyonel B-mode ekokardiyografisi; özellikle edinsel ya da konjenital rahim içi değişikliklerin ve Fallop tüplerinin görüntülenmesi ve açık olup olmadıklarının araştırılması gibi kadın genital traktüsün ultrasonografik tetkiklerinde (histerosalpingokontrastsonografi) kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Galaktozemide kontrendikedir. İntravenöz uygulamada galaktozun hiperosmolalitesinden dolayı, ağır kardiyovasküler yetmezlik olgularında tetkikin yararı, olası riskine karşı özenle tartılmalıdır. Transservikal uygulamada kadın genital traktüsün enflamatif süreçleri ve gebelikte kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Nadir olgularda kas hareketlerinden kaynaklanan ani ven kompresyonu, sphygmo-(nabız) manometre manşetinin şişirilmesi ya da galaktoz süspansiyonunun enjeksiyonunun ardından hastanın pozisyon değiştirmesi sonucu, sağ kalpte veya venlerde ek minör kontrast efektlerinin oluşması mümkündür. Bu kontrast efektler, düşük akış oranları söz konusu olduğunda, uygulanan bolusun geçişi sırasında örneğin ven kapakçıkları ya da vasküler endotel gibi venöz dolaşıma ait haznelerde separe olan ve neredeyse hiç seyrelmeyen süspansiyon kısımlarından kaynaklanmaktadır. Bunlar akış oranının birden artmasıyla tekrar venöz kan dolaşımına katılarak sağ kalpte, yukarıda söz edilen geciken kontrast efektlerinin (ekojenite artışına) oluşmasına neden olurlar.

 

Yan Etkileri:

İntravenöz uygulamada: Nadiren enjeksiyon sırasında ya da bunun hemen ardından, enjeksiyon alanı ya da drene eden ven boyunca geçici bir sıcaklık veya soğukluk hissi ve ağrı oluşabilir. Nadir olgularda kısa süreli yanma, uyuşukluk hissi, tad duyusu ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bugüne kadar galaktoz uygulamasından kaynaklanan hipersensitivite reaksiyonları gözlenmemiştir. Transservikal uygulamada: Kontrast madde uygulaması sırasında, uterus boşluğunun ve tüplerin distansiyonuna bağlı olarak ağrı oluşabilir. Bu, özellikle tüpler kapalıysa belirgindir. Nadir olgularda örneğin terleme, baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi vazovagal reaksiyonlar görülebilir. Nadir olgularda yönteme bağlı olarak asendan genital enfeksiyon olasılığı vardır.