1ilaç

PHOS-EX Tablet

Say

 

Etken Madde(ler):

Kalsiyum asetat 1000 mg

 

Piyasa Şekilleri:

180 tablet içeren plastik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Tabletlerin en yüksek fosfat bağlama etkisi gösterebilmesi için yemek sırasında ve çiğnemeden yutulmalıdır. Başlangıç dozu 1 tablettir. Hiperkalsemi oluşmadığı sürece istenen serum fosfat seviyesi temin edilinceye kadar doz artırılmalıdır. Geneldeher öğünde hastaların çoğu 2-4 tablete kadar kullanabilir. Doz, alınan fosfat ve dializ yoluyla atılan fosfata bağlı olarak azaltılıp çoğaltılır.

 

 

Endikasyonları:

Hiperfosfotamide fosfat bağlayıcı olarak endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Hiperkalsemi - asetat intoleransı.

 

Uyarılar:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda etkisi muntazaman kontrol edilmelidir. Kalsiyum içeren maddelerin yüksek dozda alınması yumuşak dokuların kalsifikasyonuna sebep olur. Bundan dolayı serumda fosfat ve kalsiyum seviyeleri muntazaman takip edilmelidir. Şayet hiperkalsemi olursa doz azaltılmalı veya hiperkalsemi derecesine göre geçici olarak tedaviye araverimelidir. Vitamin D preperatları ile birlikte yapılan tedavilerde hiperkalsemi riskine özellikle dikkat edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

En sık görülen yan etkisi bulantıdır. Ayrıca kusma ve hiperkalsemi olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kalsiyum, siprofloksasin, digitalis glikozidleri, enoksasin, norfloksasin, tetrasiklin ve verapamil ile etkileşir.