1ilaç

PARAFLEX Tablet

Santa Farma

 

Etken Maddeler:

Klorzoksazon 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz yemeklerden sonra alınan, erişkinlerde 3-4x1-2 tablet ve çocuklarda yaş durumuna göre 3-4x1-1/2 tablettir.

 

 

Endikasyonları:

Miyorelaksan etkilidir. İskelet adalesindeki ağrı ve spazmla birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olarak kullanılır. Lumbago, tortikolis, servikal sendrom, iltihabi veya travmatik adale, tendon ve mafsal rahatsızlıkları ve ortopedik işlemler (ekstansiyon, yerine koyma vs.) esnasında kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Klorzoksazona hassasiyeti olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hassas kişilerde allerjik reaksiyona neden olabilir. Eğer kızarma, ürtiker veya cilt kaşınması gibi hassasiyet reaksiyonları görülürse ilaç kesilmelidir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri görülürse ilaç kesilmelidir. Sersemlik yapabilir ve alkol veya diğer merkezi sistemi depresanlarının birlikte kullanımı sersemliği artırabilir. Klorzoksazonun gebelerde ve süt veren annelerde güvenirliliği tesbit edilmediğinden kullanılması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Gastrointestinal bozukluklar, sersemlik, başdönmesi, başta boşluk hissi, kırıklık veya aşırı uyarılma olabilir. Nadiren gastrointestinal kanama, allerjik tip cilt döküntüleri, peteşi veya ekimozlar oluşabilir. Anjiyonörotik ödem ve anaflaktik reaksiyon çok nadirdir. Nadiren idrar renginde, klorzoksazonun fenolitik metabolitine bağlı bozulma olabilir; bu bulgunun bilinen klinik anlamı yoktur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol ve/veya MSS depresanı ilaçlarla birlikte kullanıldığında klorzoksazon MSS depresyonuna bağlı sersemliği artırabilir.