1ilaç

BENORAL Film Tablet

Santa Farma

 

Etken Maddeler:

Vitamin B1 (Tiamin) 250 mg, Vitamin B6 (Piridoksin) 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 film tablet
50 film tablet

 

 

 

Kullanım Şekli:

Profilaktik olarak günde 1 tablet, tedavide günde 2-4 tablet kullanılır. Semptomlar hafifleyince doz azaltılır. Semptomlar kaybolunca yetersizlik sebepleri de ortadan kalkmışsa tedavi kesilir; devam ediliyorsa profilaktik doz uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Nevrit, polinevrit, diyabetik nöropati, gebelik nevriti, artrit, periartrit, siyatik, lombalji, artralji, miyalji, kramp, romatizma ağrıları, idiyopatik ve ihtiyarlığa bağlı tremor, Wemicke hastalığı, Korsakoff psikozu, delirium tremens, gebelik, radyoterapi, iştahsızlık, bulantı ve kusmalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşimdeki vitaminlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Bileşimdeki piridoksin levodopanın periferik metabolizmasını artırdığından tek başına levodopa müstahzarı kullanan parkinson hastalarına verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Herhangi bir yan etkisi olmamasına rağmen çok yüksek dozlarda kullanılmaması gerektiği gözönünde bulundurulmalı ve B grubu vitaminlere duyarlı kişilere verilmemelidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

B6 vitamini levodopanın etkisini antagonize edebileceğinden parkinson tedavisinde sadece levodopa alanlara verilmez. Levodopa+benserazid kombinasyonu alanlarda kullanılabilir.