1ilaç

ALLERSET Şurup

Santa Farma

 

Etken Maddeler:

Setirizin 2HCl 5 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

200 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

12 yaşından büyük çocuk ve yetişkinlerde günde 1 defa (10 ml) 2 ölçek, 2-12 yaş arasında: 30 kg'dan az olanlarda: günde 1 defa 1 ölçek (5 ml), 30 kg'dan fazla olanlarda: günde 1 defa 2 ölçek (10 ml). Gerekirse doz, günde 2 defaya bölünebilir. Alınış zamanının yemekle bir ilişkisi yoktur. Tedavi süresi hastalığın tabiatına ve yerine göre belirlenir. Saman nezlesinde genellikle 3-6 haftalık bir tedavi yeterlidir. 2 yaşından büyük çocuklarda kullanım süresi 2-4 haftadır.

 

 

Endikasyonları:

Saman nezlesi (mevsimlere bağlı alerjik rinit ve konjunktivit); kronik alerjik rinit; alerjik kaşıntılar ve idiyopatik ürtikerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Taşıt ve tehlikeli makinalar kullanılacaksa verilen dozlardan fazlası alınmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacak doz yarıya indirilmelidir. Hayvanlarda yapılan teratojenik çalışmalarda herhangi bir advers etkiye rastlanmamıştır. Buna rağmen gebelik esnasında ve emzirme devresinde ihtiyatlı davranmalı ve kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadir olarak aşırı duyarlılık, başağrısı, uykulu hal, ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal bozukluk gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Halen başka ilaçlarla geçimsizliği bilinmemektedir. Setirizin terapötik dozlarda (kanda 0.8 g/l) alkolün etkilerini arttırıcı etki göstermemiştir. Setirizin ile birlikte sedatifler kullanılacağı zaman dikkatli davranılmalıdır.