1ilaç

NADYAK Kapsül

Sanovel

 

Formüler > M.S.S > Obezite Tedavisi > Sibutramin

 

 

Etken Madde(ler):

Sibutramin hidroklorid monohidrat

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg: 28 kapsül
15 mg: 28 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Bu ajanla tedaviye başlamadan önce obezitenin sekonder nedenlerden kaynaklanmadığından emin olunmalıdır. Obezite kontrolüne uygun bir yaklaşım diyetektik, medikal ve psikoterapötik yöntemleri içermelidir. Yetişkinler: Başlangıç dozu, günde bir defa sabahları bütün olarak alınan bir adet Nadyak 10 mg'dır. Aç veya tok karnına alınabilir. Nadyak 10 mg'a yeterli cevap vermeyen hastalarda (4 haftalık tedavide 2 kg'ın altında kilo kaybı), Nadyak 10 mg'ın iyi tolere edilmesi halinde, doz günde bir defa Nadyak 15 mg'a yükseltilebilir. Nadyak 15 mg'a yeterli cevap alınamayan hastalarda (4 haftalık tedavide 2 kg'ın altında kilo kaybı) tedaviye son verilmelidir. Sibutramin yaşlı hastalara (65 yaş üzeri) uygulanırken dikkatli olunmalıdır. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez. Tedavi süresi: Tedaviye ilk üç ay içinde tedavi öncesi kilosunun %5 ya da daha fazlasını kaybederek başarılı yanıt vermiş olan hastalarda, tedavi bir yıla kadar sürdürülebilir.

 

 

Endikasyonları:

Serotonin, noradrenalin ve dopamin reuptake inhibitörüdür ve in vivo etkisini sekonder ve primer amin metabolitleri ile gösterir. Deneysel olarak sibutraminin yemek sonrası tokluk cevabını artırarak kilo alımını azaltıcı ve istirahat metabolizma hızını yükselterek enerji sarfını arttırıcı dual etki mekanizmasıyla kilo alımını güçlü şekilde azaltır. Vücut kitle indeksi (VKİ) >=30 kg/m2 olan ve VKİ >=27 kg/m2 üstünde olup tek başına uygulanan rejimle sonuç alınamamış ve obeziteye bağlı diğer risk faktörleri de taşıyan hastalarda diyetin yanında destekleyici tedavi olarak endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içindeki maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılık; anorexia nervosa veya blumia nervosa gibi bir majör beslenme bozukluğu varlığı veya hikayesi; bilinen veya şüpheli gebelik ve süt verme dönemi; MAO inhibitörleri, santral etkili ilaçlar veya diğer santral etkili kilo kaybettirici ajanların uygulanması; kontrol altına alınamamış hipotansiyon; ağır karaciğer yetmezliği; ağır böbrek yetmezliği; koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, aritmi veya serebrovasküler hastalık mevcudiyeti veya hikayesi durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hastaların kan basınçlarının ve kalp hızlarının düzenli kontrolü ve sürekli olarak klinik açıdan anlamlı ve yüksek bulunan hastalarda tedavinin kesilmesi önerilir. Hipertansiyonu kontrol altına alınmış hastalarda da dikkatli kullanılmalıdır. Hafiften orta dereceye kadar böbrek yetmezliğinde ve karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Epileptik hastalara dikkatle verilmelidir. Gebe kalma olasılığı olan kadınlar ilacı alırken uygun kontrasepsiyon sağlanmalıdır. Midriyazise neden olabileceğinden dar açılı glokomlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastalar araç ve makine kullanma yetilerinin etkileneceğini bilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı, taşikardi, vazodilatasyon, iştah kaybı, kabızlık, iştah artması, bulantı, hemoroid şikayetlerinin artması, ağız kuruluğu , uykusuzluk, baş dönmesi, uyuşukluk hissi, terleme, tat duyusunda değişiklik, hazımsızlık, kırıklık hali, burun akıntısıyan etkileridir. Nadir görülen yoksunluk sendromları arasında baş ağrısı ve iştah açılması vardır.

 

İlaç Etkileşimleri:

CYP3A4 enzim inhibitörü olan ketokonazol, eritromisin, troleandomisin ve siklosporin sibutraminin plazma konsantrasyonlarını artırır. CYP3A4 indükleyicileride rifampisin, makrolid antibiyotikleri, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital sayılabilir. Santral etkili ilaçlarla kullanılmamalıdır. Aşırı dozda alkolle uygulanması önerilmez.