1ilaç

GANSOL Göz Damlası

Sanovel

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sülfonamidler ve Trimetoprim > Sülfizoksazol

 

 

Etken Madde(ler):

Sülfizoksazol dietanolamin 4 %

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik damlalıklı plastik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Genel olarak 3-4 saatte bir 1-2 damla uygulanır. Kontaminasyona karşı dikkatli olunmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Sülfisoksazol, gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerin çoğu üzerinde bakteriyostatik etki gösterir. Topikal olarak duyarlı mikroorganizmaların neden oldukları konjunktivit, korneal ülserler ve gözün diğer yüzeysel enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Klamidyal oftalmik enfeksiyonların tedavisinde topikal tedavinin yanı sıra oral yoldan sülfonamidler veya tetrasiklin uygulanmalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sülfonamidlere veya formülasyonda yer alan diğer maddelere aşırı duyarlılığı bilinen vakalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pürülan eksüdasyonun bulunduğu göz ve ilgili dokuların enfeksiyonlarında uygulanmamalıdır. PABA sentezi yapma olasılığı, ortamda PABA artışının da ilacın bakteriyostatik etkisini ortadan kaldıracağı hatırlanmalıdır. Topikal sülfonamid preparatları iki aylıktan küçük bebeklerde uygulanmaz. Gebelerde ilaç plasentayı geçeceğinden ve emziren annelerde de süte geçiş söz konusu olduğundan uygulanmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Çok seyrek olarak yanma ve batma hissi oluşturabilir. Ayrıca sülfonamidli solüsyonların topikal uygulanması sistemik sensitizasyona bu da daha sonraki sistemik sülfonamid uygulamalarında allerjik reaksiyonların ortaya çıkışına neden olabilmektedir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Gümüş içeren herhangi bir preparatla birlikte kullanılmamalıdır.