1ilaç

CARROX Film Tablet

Sanovel

 

Etken Madde(ler):

Zafirlukast

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg: 56 film tablet,
20 mg: 56 film tablet

 

Kullanım Şekli:

7-11 yaş çocuklarda önerilen doz, günde 2 defa 10 mg'dır. Yetişkinler ve 12 yaşından büyüklerde ise, günde 2 defa 20 mg'dır. Besinler zafirlukastın biyoyararlanımını azalttığı için, zafirlukast yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır. Zafirlukastın klirensi yaşlı hastalarda (65 yaşın üzerindeki) azalır. Cmax ve AUC değerleri ise, daha genç yetişkinlerdekinin yaklaşık 2 katıdır. Zafirlukastın klirensi stabil alkolik sirozlu hastalarda azalır. Cmax ve AUC değerleri ise, normal yetişkinlerdekinden yaklaşık %50-60 daha yüksektir.

 

 

Endikasyonları:

Astımın proflaksisinde ve kronik tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ürüne karşı daha önce duyarlılık göstermiş hastalara verilmemelidir. Geçmişinde orta veya ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda ve karaciğer bozukluğu veya siroz vakalarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Semptomların bulunmadığı dönemlerde bile düzenli alınmalıdır. Lökotrien antagonistleri akut astım ataklarının tedavisinde endike değildir. Ancak zafirlukast ile tedavi devam ederken oluşan akut astım ataklarında tedaviye devam edilebilir. Bronkospazmın çözülmesini sağlamak amacıyla kullanılmaz. İnhale veya oral kortikosteroidlerin yerini almak üzere birdenbire kullanımına başlanmamalıdır. Tedavi sırasında serum transaminazları yükselebilir. Serum transaminazları ve de ALT düzeyleri ölçülmeli, hasta uygun olarak tedavi edilmelidir. Gebelikte yarar/risk oranı gözönüne alınarak kullanılmalıdır. Emziren annelere verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı veya gastrointestinal bozukluklar görülebilir. Ürtiker ve angio ödemi içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları, kabarcıklar dahil deri döküntüleri de bildirilmiştir. Serum transaminaz düzeylerinin yükseldiği gözlemlenmiştir. İleri yaştaki hastalarda da enfeksiyon insidansı artabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Salisilik asitle kullanılması plazmadaki düzeyinin yaklaşık %45 oranında artması ile sonuçlanabilir. Eritromisin ile kullanılmasında zafirlukastın plazma düzeyleri %40 kadar azalır. Teofilin ile kullanılması plazma düzeylerinin %30 kadar azalmasıyla sonuçlanabilir. Ama teofilin düzeyini etkilemez. Terfenadınle zafirlukast AUC değerinin %54 azalmasıyla sonuçlanır. Terfenadin düzeyi değişmez. Varfarin ile zafirllukast kullanılması, maksimal prototrombin zamanının %35 kadar uzamasına neden olur.