1ilaç

ANKSEN Kapsül

Sanovel

 

Formüler > M.S.S > Hipnotikler ve Anksiyolitikler > Anksiyolitikler > Klorazepat Dipotasyum

Önemli:

Bu ürün YEŞİL REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Klorazepat dipotasyum

 

Piyasa Şekilleri:

5 mg: 30 kapsül
10 mg: 30 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Mutad günlük doz 30 mg’dır (Anksen oral yolla bölünmüş dozlar halinde kullanılır). Doz, günlük 15-60 mg’lık sınırlar içinde, hastadan alınan cevaba göre kademeli olarak ayarlanmalıdır. Yaşlılarda ve zayıf hastalarda tedaviye 5-15 mg’lık günlük doz ile başlanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Primer anksiyete hastalıklarında (ruhsal sıkıntı hallerinde, nevrozlarda); reaktif (sekonder) anksiyetede etyolojik tedavi ve psikoterapi uygulanan hastalarda; epilepsi nöbetlerinin yardımcı tedavisinde; akut alkolizm tedavisi semptomlarında; bazı somatik (hipertansiyon distroidi gibi) ve psikosomatik (fonksiyonel kalp bozukluğu, spazmodik sindirim bozuklukları gibi) hastalıklardaki anksiyete hallerinde; pre-menstruel devrede ve menopozda ortaya çıkan (anksiyete) sıkıntı hallerinde ve anksiyeteye bağlı uykusuzlukta endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Benzodiazepinlere bağlı allerjilerde (aşırı duyarlı kişilerde); glokomda; ciddi solunum yetersizliğinde; ileri derecede kalp, böbrek ve karaciğer yetmezliklerinde; Myasthenia gravis'de; gebelikte ve süt verme döneminde ve alkol almış kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

İlaç ile birlikte alkol alınmamalıdır. Araba kullananların ve makina başında çalışanların uyuklama riskine karşı dikkatli olmaları gerekir. Depresif nevroz ve psikotik reaksiyonlarda kullanılması tavsiye edilmez. Dokuz yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez. Uzun süreli tedavilerden sonra ilaç azaltılarak bıraktırılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. DİKKAT Bağımlılık yapabilir.

 

Yan Etkileri:

Özellikle yaşlı hastalarda sersemlik ve uyku hali; bazı hastalarda ise paradoksal reaksiyonlar olarak uykusuzluk, huzursuzluk, irritabilite halleri, ataksi; ağız kuruması , gastrointestinal şikayetler; geçici deri döküntüleri, baş ağrısı; çift görme, bulanık görme doza ve hastanın kişisel duyarlılığına bağlı olarak nadiren görülür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Depresan ilaçlarla karşılıklı etki artışı görülür. Lidokain'in etkisini potansiyalize edebilir. MSS depresanlarının sedatif etkisini beraber kullanımda potansiyalize eder. Simetidin ile birlikte kullanıldığında, simetidin farmakokinetiğini etkileyerek, plazma düzeyini arttırır. Antikolinerjik ve antasid ilaçlar emilimi geciktirerek etkili olurlar.