1ilaç

POLIACEL Aşı

Sanofi Pasteur

 

Etken Madde(ler):

Tetanoz proteinine konjuge Haemophilus influenzae Tip b polisakkariti 10 mg/1 doz (0.5 ml), Pertussis (Boğmaca) toksoidi (PT) 10 mg/1 doz (0.5 ml), Filamentöz hemaglütinin (FHA) 5 mg/1 doz (0.5 ml), Fibria antijenleri (AGG 2+3) 5 mg/1 doz (0.5 ml), Pertaktin (69 kDa protein) 3 mg/1 doz (0.5 ml), Difteri toksoidi 30 IU/1 doz (0.5 ml), Tetanoz toksoidi 40 IU/1 doz (0.5 ml), Polio virüs (inaktif) (Mahoney suşu) 40 DU/1 doz (0.5 ml), Polio virüs (inaktif) (MEF-1 suşu) 8 DU/1 doz (0.5 ml), Polio virüs (inaktif) (Saukett suşu) 32 DU/1 doz (0.5 ml)

 

Piyasa Şekilleri:

1 doz'luk 1 vial içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Primer bağışıklamaya 2. aydan itibaren başlanır ve 1 veya 2’şer ay aralıklarla 3 doz şeklinde devam edilir. Son dozdan 1 sene sonra rapel doz uygulanır. Aşı intramüsküler uygulanmalıdır. Enjeksiyon bölgesi olarak deltoid kas veya uyluğun anterolateral kısmı (vastus lateralis kası) tercih edilmelidir. 1 yaşın üstündeki çocuklarda deltoid kas tercih edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Difteri, tetanoz, boğmaca, polio ve Hib enfeksiyonlarına karşı 2 aylık ve üstü infantların primer bağışıklamasında ve 7 yaşa kadar rapel dozu olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşının herhangi bir bileşenine karşı alerji ve daha önce uygulanan dozlarda meydana gelen anaflaktik reaksiyon veya alerji bu aşının uygulanmasına kontrendikasyon oluşturur. Aşılama akut enfeksiyonlarda (ateşli durum gibi) ertelenmelidir. İçerdiği difteri toksoidinin miktarı nedeniyle 7 yaş üstü çocuk ve erişkinlerde uygulanmamalıdır.

 

Uyarılar:

İçerdiği boğmaca komponenti nedeniyle uygulanmasının ertelenmesi, ilerleyici, akut ve alevli bir nörolojik tablo varsa  (örneğin konvulziyon) düşünülmelidir. Çocuğun nörolojik durumu açıklığa kavuşuncaya kadar aşının uygulanmasında ihtiyatlı davranılmalıdır. Polio salgını sırasında 6 aylıktan büyük çocukların aşılanması ertelenmelidir. Boğmaca içeren bir aşı uygulandıktan sonra 48 saat içinde ortaya çıkan hipotonik-hiporesponsif tablo mevcut ise aşılamaya devam edilip edilmeyeceği tekrar değerlendirilmelidir. İmmün yetmezliği olan çocuklarda tam bağışıklama sağlanamaması mümkündür. Rutin şemaya uygun olarak HIV enfekte kişiler de difteri, tetanoz, boğmaca, polio ve invaziv Hib hastalığına  karşı aşılanmalıdırlar. Gebelikte kullanımı uygun değildir.

 

Yan Etkileri:

En sık rastlanılan reaksiyonlar enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, hassasiyet, ve şişlik, sistemik reaksiyonlar ise ateş, irritasyon, huzursuzluk, uyku hali, ağlama ve iştahsızlıktır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Malign hastalığı olan hastalarda; immünsupresif tedavi görenlerde, kortikostreoid, antimetabolit, alkilleyici ajan, sitotoksik ilaç kullananlarda veya immün yetmezliği olan kişilerde (örneğin HIV enfekte bireylerde), beklenilen immün cevap tam olarak sağlanamayabilir. Çocuğun bir sonraki aşılama vizitine gelmesi şüpheli ise, diğer bütün aşılar (hepatit B, MMR aşıları da dahil olmak üzere) farklı enjektörler ve bölgelere uygulanmak şartıyla aynı anda uygulanabilir.