1ilaç

PNEUMO-23 Aşı

Sanofi Pasteur

 

Etken Madde(ler):

Streptococcus pneumonia serotip tip polisakkaritleri 1 doz

 

Piyasa Şekilleri:

1 doz'luk 1 enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Deri altı veya kas içi yolla uygulanır. Uygulama yeri olarak iki yaş üzerindeki çocuk ve yetişkinlerde deltoid bölge seçilmelidir. Tek doz aşı (0.5 ml) uygulaması yeterli korunma sağlar. Her 5 yılda bir doz rapel uygulaması önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Pnömokok enfeksiyonlarından, özellikle solunum yolu enfeksiyonlarından korunma amacıyla uygulanır. Risk grubunda olan 2 yaş üzerindeki çocuk ve erişkinlerde, asplenik ya da splenektomi yapılmış veya splenektomi için bekleyen hastalarda uygulanması önerilmektedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Daha önce uygulanan pnömokok aşısına bağlı ciddi reaksiyon görülen kişiler, son 5 yıl içerisinde herhangi bir (14 veya 23 valan) pnömokok aşısı uygulanan kişiler, akut, ateşli enfeksiyon hastalıklarında, 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Aşının fetus gelişimi üzerine olan etkisi bilinmediği için gebe kadınlara ve 2 yaşın altındaki çocuklara ancak gerçek bir epidemi riski olduğu zaman uygulanmalıdır. İkinci doz uygulama sonrası bazı kişilerde nadiren arthus fenomeni (Tip III hipersensitivite reaksiyonu) görülebilir. Bu nedenle yüksek risk grubu dışındaki kişilere uygulama yapmadan önce kar/zarar analizinin yapıIması uygun olur. Bu aşı; A, B ve C grubu N. menengitidisler, H. infleunzae tib b ve diğer pürülan menenjit ve diğer bakteriler ile oluşan pnömoni ataklarına karşı korunma sağlamak amacı ile kullanılmaz. Aşı uygulandıktan sonra 5 yıl süre ile korunma sağlar.

 

Yan Etkileri:

Nadiren aşı uygulama bölgesinde kızarıklık, ağrı ve endurasyon meydana gelebilir. Ortalama 24 saat sürebilen hafif dereceli ateş yükselmesi görülebilir. Çok nadiren bazı fonksiyonel bozukluklar (iştah kaybı, üşüme-titreme, başağrısı) olabilir. Bu belirtiler 24 saatten daha az sürelidir. Kanıtlanmış alerjik reaksiyonları olan kişilerde hipersensitivite reaksiyonlarına rastlanılmaktadır.

 

İlaç Etkileşimleri:

İmmünsupresif ilaç tedavisi gören kişilerde aşıya karşı oluşacak immun yanıt yavaşlayabilmektedir.