1ilaç

PENTACT-HIB Aşı

Sanofi Pasteur

 

Etken Madde(ler):

Tetanoz proteinine konjuge Haemophilus influenzae Tip b polisakkariti 10 mcg/1 doz (0.5 ml), Difteri, Tetanoz, Boğmaca, İnaktive Poliomyelit aşısı 1 doz

 

Piyasa Şekilleri:

1 doz'luk 1 flakon ve 1 doz'luk 1 enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

1 doz aşının (0.5 m') 1 ya da 2 ay ara ile 3 kez uygulanmasını takiben primer aşılamadan 1 yıl sonra rapel, doz uygulanır. Aşı, bacağın anterolateral bölgesine (3. orta bölüm) veya kalçaya intramüsküler ya da subkütan yoldan uygulanır. D.B.T.P. aşısı adsorbe edildiğinden potansiyel yan etkileri en aza indirilebilmek için intramüsküler yoldan uygulama tercih edilmelidir. Enjeksiyon sırasında iğnenin kan damarına penetre olmamasına dikkat edilmelidir. Damar içi uygulama yapılmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Haemophilus influenzae tip b bakterisinin sebep olduğu menenjit, septisemi, epiglottit gibi invaziv enfeksiyonlara karşı ve difteri tetanoz boğmaca ve poliomyelite karşı kombine korunma sağlamak amacıyla, 2 aylıktan itibaren uygulanması tavsiye edilir. Diğer Haemophilus influenzae tiplerinden kaynaklanan hastalıklara karşı koruma sağlamadığı gibi başka kaynaklı menenjitlere karşı da koruma sağlamaz.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşı komponentlerinden herhangi birisine karşı hipersensitive, geçmişte yaşanmış ensefalopati, ilk enjeksiyonundan sonra ağır komplikasyonlarda  kontrendikedir. Tüm diğer aşılarda olduğu gibi ateş veya akut enfeksiyon halinde aşı uygulanması ertelenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Diğer tüm aktif ürünlerde olduğu gibi bu aşı da bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Konvülziyonlar, enjeksiyon yerinde rahatsızlık hissi, ateş, kırıklık, ender olarak anaflaktik akut reaksiyonlar oluşabilir.