1ilaç

LYMPHOGLOBULINE Flakon

Sanofi Pasteur

 

Etken Madde(ler):

ATG (at kaynaklı anti-human timosit globulin) 100 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

İlk infüzyondan yaklaşık 1 saat önce intravenöz antihistaminik uygulanmalıdır. Lymphoglobuline infüzyonu, serum fizyolojikte sulandırıldıktan sonra steroid tedavisiyle birlikte yapılmalıdır. Bu koşullara uyarak derin yüksek debili bir vene i.v. uygulanmalıdır. Rejeksiyon profilaksisi: 1-3 hafta boyunca 1 flakon/10 kg vücut ağırlığı/24 saat dozda uygulanmalıdır. Tedavi, doz azaltılmasına gerek olmadan kesilebilir. Rejeksiyon krizi tedavisi ve Greft versus Host Hastalığı (GVHD): Klinik ve biyolojik iyileşme sağlanıncaya kadar 1-2 flakon/10 kg vücut ağırlığı/24 saat uygulanmalıdır. Aplastik Anemi tedavisi: 5 gün boyunca,1-2 flakon/10 kg vücut ağırlığı/24 saat dozda uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Solid organ transplantasyonlarında (Böbrek, kalp, karaciğer, pankreas vb.) rejeksiyon profilaksisi ve tedavisi, aplastik anemi tedavisi, Greft Versus Host Hastalığı (GVHD) tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kaynağı olan hayvanın proteinlerine karşı bilinen allerji ve akut viral enfeksiyonlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kesinlikle yoğun tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır. Sadece hastanede yatan ve organ nakli veya aplastik anemi tedavisi için immünsüpresif tedavisi devam eden hastalarda kullanılmalıdır. Uygulama koşullarının titiz kontrolü ve gözetim altında tutma oldukça önemlidir. Uygulama yavaş, sürekli infüzyon şeklinde yapılmalıdır, 4 saatten daha kısa süreli, hızlı infüzyonlar yapılmamalıdır. İnfüzyon süresince sürekli tıbbi gözetim gereklidir. Anafilaktik reaksiyon belirtileri görüldüğünde infüzyon durdurulmalıdır. Organ naklinde, trombosit sayısı 50.000/mm3'ün altına düşerse tedaviye ara verilmelidir. Tedavi kürünün bitiminden 2 hafta sonrasına dek böbrek fonksiyonları ve tüm kan hücreleri sayımı izlenmelidir. Dikkatsizlik sonucu uygulanan aşırı dozaj, lökopeni ve trombositopeniye yol açabilir. Uzun süreli kullanımı ağır enfeksiyonlara ve lenfoma insidansında artışa neden olabilir. Normalde hamilelik ve emzirme sırasında kullanımı tavsiye edilmemektedir. Akut anafilaktik reaksiyon sonraki uygulamalar için mutlak bir kontrendikasyon oluşturur.

 

Yan Etkileri:

Rigor, ateş, eritem, kaşıntılı deri döküntüleri, trombositopeni, nötropeni, serum hastalığı; infüzyon sırasında veya hemen ardından arteriyel tansiyonun düşmesi, solunum zorluğu, ateş ve ürtiker ile karakterize anafilaktik reaksiyon olabilmektedir. Bu belirtiler olduğunda, steroid uygulamalı veya kullanılmakta olan steroid dozu ayarlanmalıdır. Belirtiler genellikle ilk uygulama ardından görülmekte ve tedavi süresince azalmaktadır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Siklosporin: Aşırı immünsüpresyon riski yaratır. Zayıflatılmış canlı aşılar: İmmünsüpresif tedavi boyunca, ölümcül sistemik enfeksiyona neden olabileceğinden kontrendikedir. Tedavi sırasında aynı infüzyon hattından kan ve kan ürünleri özellikle lipid transfüzyonundan kaçınmalıdır.