1ilaç

KARVEA Tablet

Sanofi-Synthelabo

 

Etken Maddeler:

İrbesartan

 

Piyasa Şekilleri:

75 mg: 28 tablet, 300 mg: 28 tablet, 150 mg: 28 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Tavsiye edilen başlangıç dozu günde 1 defa 150 mg'dır. Bununla birlikte, özellikle hemodiyaliz hastaları ve 75 yaşın üzerindeki hastalarda tedaviye 75 mg'lık dozla başlanmalıdır. Günde tek doz 150 mg ile kan basıncı kontrol altına alınamayan hastalarda doz 300 mg'a yükseltilebilir ya da başka bir antihipertansif ajan ilave edilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Hipertansiyon tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı olanlar ile gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Diyare veya kusma, diyette tuz kısıtlaması, yoğun diüretik tedavisi sonucu sıvı ve/veya sodyum kaybı olan hastalarda tedaviye başlanmasından önce, mevcut sodyum ve/veya sıvı açığı düzeltilmelidir. Bilateral böbrek arterlerinde daralma olan ya da çalışan tek böbrek arterinde daralma bulunan hastalarda renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen ilaçların kullanılması ciddi hipotansiyon ve böbrek yetersizliği riskini artırır. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılması durumunda serum potasyum ve kreatinin düzeylerinin periyodik olarak izlenmesi önerilmektedir. Yakın dönemde böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda kullanımına ilişkin deneyim bulunmamaktadır. Riskli hastalarda serum potasyum seviyesinin düzenli olarak takibi önerilmektedir. Aort veya mitral kapak daralması yada obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda özel bir dikkat gösterilmelidir. Primer aldosteronizmi olan hastalarda kullanımı önerilmemektedir. Herhangi bir antihipertansif ajanda olduğu gibi, iskemik kardiyopati ya da iskemik kardiyovasküler hastalığı olanlarda kan basıncının aşırı derecede düşmesi miyokard enfarktüsüya da strok ile sonuçlanabilir.

 

Yan Etkileri:

%1'den daha az sıklıkla bildirilen yan etkiler: Yüzde kızarma, baş ağrısı, kas iskelet travması, hipotansiyon ya da ortostatik hipotansiyon, sersemlik, baş dönmesidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer antihipertansif ajanlar, irbesartanın hipotansif etkisini artırabilir. Serum potasyum seviyesini artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımının serum potasyumda artışa yol açabileceğini göstermiştir. Lityum ile birlikte kullanımda serum lityum seviyelerinin dikkatli takibi önerilmektedir.