1ilaç

CALCIPARINE SC Enjektör

Sanofi-Synthelabo

 

Etken Maddeler:

Heparin kalsiyum 2500 IU/0.1 ml

 

Piyasa Şekilleri:

0.5 ml'lik 2 sc enjektör, 0.2 ml'lik 2 sc enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Profilaktik tedavi: İlk enjeksiyonun dozu vücut ağırlığının her 10 kilosu için 0.05 ml üzerinden hesaplanır. 5-7 saat sonra Howell zamanına göre ilk dozu takip eden dozlar düzenlenir. Cerrahide profilaktik tedavi amacıyla cerrahi girişimden 2 saat önce 0.2 ml (5000 IU) ve girişimden sonra en az 10 gün süreyle 12 saatte bir 0.2 ml (5000 IU) s.c. Calciparine uygulanabilir. Hemen oluşabilecek veya mevcut tromboembolik semptomlarda ilk enjeksiyon vücut ağırlığının her 10 kilosu için 0.1 ml olarak uygulanır ve Howell zamanına göre diğer dozlar düzenlenir. İntravenöz perfüzyonda yükleme dozu kilogram başına yaklaşık 50 IU'dir. Çocuklar ve yetişkinler için mutad doz sınırları 400-600 IU/kg/24 saattir.

 

 

Endikasyonları:

Tromboz, tromboz tehdidi, emboli, kalp enfarktüsü ve postoperatif trombozların önlenmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ağır trombositopeni, ağrı böbrek yetmezliği, hemorajik diatez (her çeşit), malign hipertansiyon (sistolik 200 mm Hg'den yukarısı), gastrointestinal ülser, göz, beyin ve omurilik ameliyatları, subakut bakteriyel endokarditte ve heparine aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hepatopati mevcudiyetinde (heparine hassasiyet artar) veya prostat, karaciğer ve safra yolları ameliyatlarından sonra kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır. Heparin kullanmakta olan hastalarda, heparinin neden olduğu geri dönüşümsüz trombosit kümelenmesi sonucunda, beyaz pıhtı sendromu olarak adlandırılan yeni trombüs oluşumuyla karşılaşılabileceği bildirilmiştir. Bu gelişim, ciddi tromboembolik komplikasyonlara neden olabilir. Dolayısıyla, trombositopeniyle ilişkili bir tromboz geliştiğinde heparin kullanımı hemen kesilmelidir. Sürekli heparin tedavisinin kaçınılmaz olduğu durumlarda, negatif in vitro trombosit kümelenme testi sonrasında heparin uygulamasına bir başka bölgeden devam edilebilir. Trombosit sayısı mutlaka izlenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Önemsiz hemorajiler veya küçük hematomlar için heparin kürünü kesmeye gerek yoktur. Buna karşın ağır hemorajilerde heparin bırakılmalı ve henüz kanda bulunan heparin de Protamin sülfat enjeksiyonlarıyla  nötralize edilmelidir. Antikoagülan tedavi devam ettikçe mümkünse başka ilaçların i.m. enjeksiyonundan kaçınılmalıdır. Gerekirse intravenöz yol kullanılmalıdır. Heparin tedavisinden sonra görülebilecek alopesi, spontan olarak reversibldir. Uzun süre kullanıma bağlı osteoporoz, kutanöz, nekroz, geçici alopesi, priapizm, trombositopeni, hipersensitivite, en sık olarak ateş, titreme, ürtiker görülebilir. Ayrıca baş ağrısı, kusma, astım ve kanama, serum transaminazlarında geçici artış görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Dikumarol ve varfarin sodyum gibi oral antikoagülanların etkisini artırabilir. Dekstran, asetilsalisilik asit, fenilbutazon, indometazin, dipridamol gibi platelet inhibitörleriyle etkileşime girebilir. Digital, nikotin, tetrasiklin ve antihistaminiklerle etkileşebilir. Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.