1ilaç

DİADEF Tablet

Şanlı

 

Etken Madde(ler):

Loperamid HCI 2 mg

 

Piyasa Şekilleri:

16 tablet
Üretilmiyor

 

Kullanım Şekli:

Akut diyare tedavisinde: Yetişkinler: Tavsiye edilen başlangıç dozu 2 tablettir. Her diyareik dışkılamadan sonra 1 tablet alınır. Günde en çok 8 tablet alınabilir, bu doz aşılmamalıdır. Genellikle 48 saat içinde klinik iyileşme gözlenir. 5 yaşın altındaki çocuklarda akut diyare tedavisinde kullanılmamalıdır. 5-8 yaş arası çocuklarda (20-30 kg): Günde iki kez 1 tablet (4 mg). 8-12 yaş arası çocuklarda (30 kg'dan fazla): Günde üç kez 1 tablet (6 mg). İdame dozu 0,1 mg/kg üzerinden hesaplanarak verilir. Verilen miktar ilk günkü dozajı geçmemelidir. Kronik diyare tedavisinde: Yetişkinler: Başlangıç dozu olarak 2 tablet tavsiye edilir. Diyare kontrol altına alınıncaya dek her diyareik dışkılamadan sonra bir tablet alınır, daha sonraki günlük doz hastanın durumuna göre ayarlanır. Ortalama idame dozu 2-4 tablettir. Günde en çok 8 tablet alınabilir. Eğer 10 gün süreyle verilen 16 mg/gün dozla, klinik bir iyileşme gözlenmiyorsa, semptomlar başka tedbirlerle kontrol altına alınmalıdır. Çocuklar için kronik diyarelerde kullanımla ilgili yeterli çalışma yoktur.

 

 

Endikasyonları:

Akut nonspesifik diyarenin ve iltihaplı barsak hastalığından kaynaklanan kronik diyarenin semptomatik tedavisinde ve kontrolünde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlaca karşı hassas olanlarda ve kabız olmaması gerekli kimselerde, hemorajik rektokolitlerin akut ataklarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

E.Coli, Salmonella, Shigella gibi organizmaların sebep olduğu akut diyarede ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımına bağlı psödomembranöz kolitte kullanılmamalıdır. Yüksek ateş ve kanlı ishal ile karakterize akut dizanteri vakalarında kullanılmamalıdır. Diyare olan hastada sıvı ve elektrolit kaybı görüldüğü için Loperamid ile tedavi sıvı ve elektrolit tedavisi ile birlikte yürütülmelidir. Barsak hareketlerini yavaşlatan ilaçlar akut ülseratif kolit olan hastalarda toksik megakolona sebep olabileceğinden konstipasyon, karında gerginlik hissi ve diğer istenmeyen semptomların gelişmesi halinde ilaç derhal kesilmelidir. Dehidratasyon özellikle küçük çocuklarda tedaviye cevabı etkilediği için çocuklara özel bir dikkatle verilmelidir. Akut diyare tedavisinde ilk 48 saat içinde bir iyileşme gözlenmezse ilaç kesilmelidir. Loperamid kullanan hastalar birkaç günde diyare durmazsa veya ateş meydana gelirse doktora başvurmalıdır. Hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda CNS toksisitesi belirtileri dikkatle izlenmelidir. Narkotik analjeziklerle kullanılması kabızlık riskini artırır. Hamilelik esnasında gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Süte geçip geçmediği bilinmediği için emziren annelerin dikkatle alması tavsiye edilir. Çocuklar için kronik diyarelerde kullanımla ilgili yeterli çalışma yoktur. Akut diyarede 5 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Oluşabilecek yan etkilerin diyare sendromundan ayrılabilmesi oldukça güçtür. Yan etkileri çok azdır ve genellikle kronik diyarenin tedavisi sırasında görülür. Bunlar hassas olan kişilerde bulantı, kusma, kabızlık, karında gerginlik hissi, ağrı, halsizlik, baş dönmesi, ağız kuruluğu ve deri reaksiyonları olarak gözlenir.