1ilaç

DEKSALON Tablet

Şanlı

 

Etken Maddeler:

Deksametazon 0.75 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 0.75-9 mg'dır. Bu doz 3-4 kısma bölünerek verilir. Kronik durumlarda günlük doz 1.5-3 mg ve idame doz ise 0.75 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Antienflamatuvar, antiromatizmal ve antiallerjik etkilerinden dolayı kortikosteroidlerle tedaviye yanıt veren olguların hepsinde kullanılır. Evolütif kronik poliartrit, eklem romatizması, romatoid artrit, psöriatik artrit, osteoartrit, spondilit, sinovit, tenosinovit, bursit gibi romatizmal hastalıklar; alerjik rinit, bronşiyal astım, kontakt dermatit, atopik dermatit, serum hastalığı, ilaç ve transfüzyon alerjisi, anjiyonörotik ödem, larinks ödemi gibi alerjik hastalıklar; psöriasis, seboreik dermatit, eksfoliyatif dermatit, pemphigus, dermatomyositis, skleroderma gibi dermatolojik hastalıklar; sistemik lupus eritematozus, akut romatizmal kardit gibi kollagen hastalıkları; semptomatik sarkoidoz, Loeffler sendromu, beriliyazis, aspirasyon pnömonisi, amfizem, akciğer granülamatozu gibi solunum sistemi hastalıkları; konjunktivit, keratit, keratokonjunktivit, sklerit, episklerit, üveit, koriyoretinit, semptomatik oftalmi, iritis, iridosiklit, herpes zoster oftalmikus (Herpes simpleks değil), optik nevrit, retrobulbar nevrit gibi oftalmik hastalıklar; idiyopatik trombositopenik purpura (i.m. yolla uygulanması kontrendikedir), sitopeni, hemolitik anemi, eritroblastopeni, konjenital hipoplastik anemi gibi hematolojik bozukluklar; lösemi ve lenfomalar, Hodgkin hastalığı, lenfosarkom gibi neoplastik hastalıklar; idiyopatik veya lupus eritematozusun neden olduğu nefrotik sendrom gibi ödeme yol açan hastalıklar; ülseratif kolit, bölgesel enterit gibi gastrointestinal sistem hastalıkları; primer veya metastatik beyin tümörlerinin, kraniotominin veya sadmelerin yol açtığı beyin ödemleri (operasyon veya diğer spesifik tedavilerin de uygulanması kaydıyla); primer veya sekonder adrenokortikal yetersizlikler, konjenital adrenal hiperplazi, nonsuppuratif tiroid, adrenogenital sendrom, kanserle birlikte görülen hiperkalsemi gibi endokri bozukluklar ve adrenokortikal hiperfonksiyon teşhisi için yapılan testler; nörolojik veya miyokardla ilgili semptomlara yol açan trichinosis, subaraknoid bloka yol açan veya açma olasılığı güçlü olan menenjit tüberkülöz (antitüberkülöz ilaçlarla birlikte), periarteritis nodosa, Chaufard-Still sendromu gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Canlı aşı uygulanması, gebelik, aşırı duyarlılık, akut enfeksiyon ve Herpes zoster'de kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Peptik ülserli, osteoporozisli psikozu veya ağır psikonevrozu olanlarda ancak hayat kurtarıcı olduğu zaman, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, enfeksiyon hastalığı olan ve yaşlı kişilerde çok dikkatli kullanılmalıdır. Tüberkülozu olan hastalarda ancak antitüberküloz ilaçların desteğinde kullanılabilir. Uzun kortikosteroid tedavisi gören hastalar düzenli olarak hipertansiyon, glükozüri, hipokalemi, gastrik rahatsızlık ve mental değişiklikler açısından izlenmelidir. Sıvı retansiyonu izlenir, sırt ağrısı osteoporoza işaret olabilir. İntrakraniyal basıncı artan çocuklarda risk artar, enfeksiyon acilen tedavi edilmelidir. Yüksek dozda uzun süre kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında idrar tahlili, tansiyon ve vücut ağırlığı kontrollerine önem verilmelidir. Uzun süren tedavi sırasında ACTH salgısı azaldığı ve sürrenal korteksinde atrofi oluştuğu için tedavinin birden kesilmesi uygun değildir. Aksi takdirde de akut sürrenal korteks yetmezlikleri (hipotansiyon, hipoglisemi, halsizlik, bulantı, kusma, kas ve eklem ağrıları) ortaya çıkabilir. Uzun süren tedaviden sonra atrofik sürrenalin normal etkinliğini kazanması 6-12 aylık bir süre içinde olur. Uzun sürebilecek tedavilerde başlangıçta ve belirli aralıklarla akciğerlerin kontrolü gerekir. Gebelerde kullanılması fetüsü etkiler, ayrıca endojen kortikosteroidlerin supresyonuna sebep olarak yan etkiler meydana gelir. Tıbbi gereksinme dışında gebelerde kullanılmamalıdır. Farmakolojik dozlarda kortikosteroid alan anneler, bebeklerini emzirmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Vücutta su ve sodyumu tutarken, potasyum kaybına neden olur. Abdominal distansiyon, ülseratif özofajit, ince ve kalın barsak perforasyonları, pankreatit, alerjik dermatit, hassas-ince cilt oluşumu, perineal bölgede yanma ve kaşınma, konvülziyonlar, intrakraniyal basınçta artma ve buna bağlı olarak papilla ödemi, posterior, glokom, eksoftalmi, intraoküler basınçta artma, kas zafiyeti, kas kütlesi kaybı, osteoporoz, uzun kemiklerde patolojik kırıklar, menstrüel bozukluklar, çocuklarda gelişim gecikmesi, diyabetiklerde insülin veya oral hipoglisemik ihtiyacında artma, hirsutizm, ayrıca kilo ve iştahta artma, bulantı, yorgunluk, psişik bozukluklar, aşırı hassasiyet reaksiyonları gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Barbitürat, fenitoin ve rifampisinle birlikte verilirse metabolizma hızlanarak kortikosteroidin etkisi azalabilir. Antikoagülanlara cevap genellikle azalır, bazen de artabilir. Potasyum itrahını artıran diüretiklerle birlikte kullanılması aşırı potasyum kaybına neden olabilir.