1ilaç

ERDOSTİN Süspansiyon

Sandoz

 

Etken Madde(ler):

Erdostein 175 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

Pediyatrik: 100 ml, 200 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde günde 2 defa 2 ölçek kullanılır. 2 yaşın üzerindeki çocuklarda: 10-20 kg çocuklarda, sabah akşam 2.5 ml; 21-30 kg çocuklarda, sabah akşam 5 ml; 30 kg'dan fazla çocuklarda, sabah akşam 7.5 ml kullanılır. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

 

 

Endikasyonları:

Patolojik mukusla karakterize alt ve üst solunum yolu hastalıklarında, akut bronşit, sigaraya bağlı siliyer disfonksiyon ve doku hasarı, farenjit, larenjit, sinüzit, otitis media ve ayrıca postoperatif dönemde bronşiyal yollarda biriken yoğun kıvamlı mukusun atılmasında kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlaca aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde kontrendikedir. Süspansiyon formu aspartam içerdiğinden fenilketonüride kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda günlük dozun yarıya indirilmesi gerekebilir. Preklinik çalışmalarda teratojenik ve mutajenik etkiler görülmemesine rağmen gebelikte ve laktasyon döneminde yeterli çalışmalar mevcut olmadığı için kullanılması önerilmemektedir. 15 yaşın altındaki çocuklarda yeterli klinik çalışma bulunmadığından çocuklarda kullanımında dikkatli olunmalıdır. Diabetes mellitus’lu hastalarda süspansiyon formunda 5 ml’de 1 g sukroz bulunduğu dikkate alınmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Yüksek dozlarda alındığında mide ağrısı, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antibiyotikler, beta2 mimetikler ve teofilin ile birlikte kullanıldığında istenmeyen yan etkiler gözlenmez. Bununla birlikte antibiyotikler ile sinerjik etki oluştururlar.