1ilaç

PANTO Enterik Tablet

Sandoz

 

Etken Maddeler:

Pantoprazol sodyum 40 mg

 

Piyasa Şekilleri:

14 enterik tablet
28 enterik tablet

 

Kullanım Şekli:

Tavsiye edilen günlük doz 40 mg’dır. Duodenal ülser: Günde 1x40 mg 2-4 hafta kullanılır. Gastrik ülser ve gastroözofajeal reflü ile ilişkili eroziv özofajit: Günde 1x40 mg 4-8 hafta kullanılır. H. pylori eradikasyonu: 40 mg günde 1-2 defa amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol gibi antimikrobiyallerle kombine olarak kullanılır. Hepatik sirozlu hastalarda: Pantoprazolün metabolizması etkileneceği için günaşırı 40 mg olarak alınmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Helicobacter pylori'nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine olarak, orta ve ileri derecede özofajial reflü ve peptik ülserde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Orta veya ileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kombine tedavi uygulanmamalıdır. Formülasyonunda bulunan maddelere duyarlı kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya malign özofagus hastalığı olasılığı bertaraf edilmelidir. Sinirsel dispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofajiyal reflü teşhisi endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Hamilelik kategorisi C'dir. Hamilelerde klinik deneyim sınırlıdır. anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karın üst kısmında ağrı, gaz, deri döküntüsü, kaşıntı veya baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olarak ödem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH'ya bağlı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir. Sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Aynı enzim sistemiyle metabolize olan ilaçlarla etkileşme gözardı edilmemelidir.