1ilaç

MOLSICOR Tablet

Sandoz

 

Etken Maddeler:

Molsidomin 2 mg

 

Piyasa Şekilleri:

2 mg: 30 tablet, 2 mg: 30 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hafif anjina pektoris olgularında: Günde 3 kez 1 mg. Hafif ve orta şiddetli anjina pektoris olgularında: Günde 3 kez 2 mg. Orta ve şiddetli anjina pektoris olgularında: Günde 3 kez 2 mg. Kalp yetmezliği ve şiddetli anjina pektoris olgularında: Günde 2 kez 8 önerilmektedir.

 

 

Endikasyonları:

Sol ventrikül yetmezliğinin eşlik ettiği stabil ya da stabil olmayan anjina pektoriste; miyokard infarktüsünün akut döneminde oluşan anjina pektoriste (kardiyovasküler stabilizasyondan sonra kullanılması koşuluyla); yaşlı hastalarda olduğu gibi, diğer ilaçların iyi tolere edilmediği, endike olmadığı, veya yeterli derecede etki sağlayamadığı anjina pektoriste endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İçerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda; dolaşım sistemindeki akut yetersizliklerde (örn., şok, düşük doluş veya diastol sonu basıncın eşlik ettiği akut sol ventrikül yetmezliği); düşük doluş veya diastol sonu basıncının eşlik ettiği akut miyokard infarktüsü ile düşük kan basıncı durumlarında (şiddetli hipotansiyon, 100 mmHg'dan düşük sistolik basınç) kontrendikedir. Molsidomin sildenafil ile birlikte kullanılmamalıdır; Sildenafil, cGMP'nin metabolik degradasyonundan sorumlu tip 5 fosfodiesterazı (PDE5) inhibe eder. CGMP'deki artışa bağlı olarak molsidominin kan basıncını düşürücü etkisi önemli ölçüde artabilir. İki uygulama arasında en az 24 saat geçmelidir.

 

Uyarılar:

Yeni geçirilmiş miyokard infarktüsü veya akut kalp yetmezliği durumlarında, molsidomin ile tedavi ancak sıkı tıbbi gözetim altında ve/veya hemodinamik kontrol altında sürdürülmelidir. Motorlu araç ve makine kullanımı ile dikkat gerektiren işlerde reaksiyon yeteneğini değiştirebilir. Tedavinin başlangıcında, doz artırılmasında veya alkol ile birlikte kullanıldığında, reaksiyon yeteneğini azaltıcı etkisi daha belirgin olarak ortaya çıkabilir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebelikte ve emzirme sırasında molsidomin kullanımı ile ilgili yeterli çalışma olmadığından, ancak potansiyel yararının fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Çok nadiren, kan basıncında ani bir düşüş, ortostatik hipotansiyon ve buna bağlı taşikardi görülebilir. Tedavinin başlangıcında baş ağrısı görülebilir, ama bu etki tedavinin ilerleyen dönemlerinde ortadan kalkar. Çok nadiren baş dönmesi ortaya çıkabilir. Molsidomin kullanımına bağlı olarak nadiren bulantı ve sindirim bozukluğu bildirilmiştir. Çok seyrek olarak, aşırı duyarlılık reaksiyonları (ciltte eripsiyonlar veya astım gibi) oluşabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol, antihipertansifler, kalsiyum antagonistleri veya vazodilatörlerle birlikte kullanıldığında molsidominin kan basıncını düşürücü etkisi artabilir. Molsidominin kan basıncını düşürücü etkisi önemli ölçüde artabileceğinden, sildenafil ile birlikte kullanılmamalıdır.