1ilaç

KOLESTRAN Toz

Sandoz

 

Etken Maddeler:

Kolestiramin 4 g

 

Piyasa Şekilleri:

9 g'lık 30 poşet içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz yemeklerle birlikte alınan, antihiperlipidemik olarak erişkinlerde başlangıç için 3x4 g ve idame dozu olarak 3-4 g; heterozigot tip 2 hiperkolesterolemide başlangıç için 4x4 g ve daha sonra 4x4-8 g; homozigot hastalarda heterozigot hastalara verilen doza ek olarak günde 3x1-2 g niasin verilir. Antiprüritik olarak ortalama günlük doz 16 g'dır.

 

 

Endikasyonları:

Kolestramin Tip II a ve Tip II b hiperlipidemik hastalarda yüksek serum kolestrol ve LDL konsantrasyonlarını azaltır. Böylece aterosklerotik koroner kalp yetmezliği ve miyokard enfarktüsü sıklığını azaltmada kullanılır. Diyet tedavisi, kilo kontrolü, fizik egzersiz vb. gibi ilaç dışı tedavi yöntemleri yeterli olmadığında tedaviye kolestramin eklenmeli ve önceki önlemler sürdürülmelidir. Diğer tip hiperlipidemilerde kolestrol düzeyini düşürmekle birlikte trigliserid konsantrasyonlarını arttırabileceğinden, kolestramin bir diğer trigliserid düşürücü ajanla birlikte kullanılmalıdır. Kolestazlı hastalarda kaşıntı, safra asidi retansiyonuna bağlıdır. Kolestramin safra asitlerinin fekal atılımını arttırarak deride depolanmış safra asitlerini mobilize eder, serum safra asidi seviyelerini azaltır. Kolestramin, kardiyak glikozid toksisitesi vakalarında kullanılmıştır. Pseudomebranöz kolit, eritroprotoporfiri, aşırı safra asidi varlığı, edinsel hiperoksalüri gibi hastalarda görülen diyarenin tedavisinde de kullanılmıştır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kolestramine karşı aşırı duyarlı olanlarda, etkisiz olduğu için komple biliyer obstrüksiyonda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Çocuklarda uzun süreli kullanımda ilacın etkinlik ve emniyeti tam olarak saptanmamıştır. Kullanım durumunda ilacın elektrolitler ve vitaminler üzerindeki muhtemel etkileri düşünülmelidir. Bu konudaki çalışmalar sonucunda çocuğun yaşı primer hiperlipideminin homozigot ya da heterozigot oluşu, kan kolesterol düzeyi ile bağlantılı diyet ve diyet ilaç kombinasyonları şeklinde muhtelif tedavi şemaları geliştirilmiştir. Sistemik dolaşıma katılmadığı için gebelikte olağan dozlarda kullanıldığında fetal zarar beklenmemektedir. Ancak kullanım güvenilirliği, kontrollü çalışmalarla saptanmamıştır. Kullanılması gerekiyor ise yağda eriyen vitaminlerin absorpsiyon azlığı ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar dikkate alınmalıdır. Böbrek bozukluğu olan hastalarda uzun süreli tedavilerde asidoz ve hiperoksalüri olasılığı dikkate alınmalıdır. Yüksek dozlar yağ emilimini azaltabilir ve steatore oluşturabilir. Gastrointestinal disfonksiyonlu (örn. konstipasyonlu) hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımda K vitamini azlığına bağlı hipoprotrombinemi sonucunda kanama eğilimi görülebilir.

 

Yan Etkileri:

En sık görülen yan etkiler gastrointestinal sistemi ilgilendirir. Yan etkiler özellikle yüksek doz ve 60 yaşın üzerindeki hastalarda görülmektedir. En sık görülen yan etki konstipasyondur (%20). Konstipasyon genellikle hafif ve geçici olup standart tedavi yöntemlerine cevap verir. Diğer daha az görülen yan etkiler: Koyu renk gaita, kilo kaybı, abdominal ağrı ve distansiyon, şişkinlik, ciltte kızarıklık ve irritasyon, bulantı, kusma, flatulansdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kolestramin, anyon değiştirici resin olduğu için gastrointestinal sistemde birçok ilaca bağlanabilir ve emilimlerini azaltabilir (özellikle tiyazidler, tiroid ilaçları, fenilbutazon, antibiyotikler, barbitüratlar, varfarin). Bu nedenle diğer ilaçların enaz 1 saat önce veya 2 saat sonra alınması önerilmektedir. Uzun süreli yüksek doz tedavilerde yağda eriyen A, D, E ve K vitaminlerinin absorpsiyonu bozulabileceği için bu vitaminlerin eksiklikleri ortaya çıkabilir. Vitamin K azlığına bağlı hipoprotrombinemi K1 vitamini ile önlenebilir ve/veya tedavi edilebilir. Bazı araştırıcılar özellikle çocuklarda uzun süreli tedavilerde folat eksikliği görülebileceğini ileri sürmektedirler. Bu sebeple çocuklara gerekirse günde 5 mg folik asit verilmesi önerilmektedir. Kolestramin ile beraber alınan oral antikoagülanların absorpsiyonu azalabilir. Ancak aynı zamanda K vitamini absorbsiyonu da azalacağı için net sonucu önceden tahmin etmek zordur. Bu nedenle bu ilaçları birlikte kullanım durumunda ihtiyatlı davranmalı ve sık aralıklarla protrombin zamanı tayini yapılmalıdır.