1ilaç

LİBKOL Tablet

Saba

 

Formüler > M.S.S > Hipnotikler ve Anksiyolitikler > Anksiyolitikler > Klordiazepoksit

Önemli:

Bu ürün YEŞİL REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Klordiazepoksit 5 mg, Pipenzolat bromür 2.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Doz hastaya ve ihtiyaca göre ayarlanmalıdır. Erişkinler için mutat doz günde 3-4 defa 1 veya 2 tablettir. Tabletler yemeklerden önce ve yatarken alınmalıdır. Yaşlı ve düşkün kimselerde, mümkün olan en küçük doz kullanılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Fonksiyonel veya organik gastrointestinal şikayetlerde. Peptik ülser tedavisinde yardımcı olarak, hiperasidite, hipersekresyon, kronik gastrit ve gastrointestinal hipermotilite durumları, biliyer diskinezilerde, irritabl kolon, mukoz kolitler ve akut enterokolitlerde. Genito-üriner sistem spazm ve diskinezileri, dismenore, premenstrüel şikayetlerde.

 

 

Kontrendikasyonları:

Pipenzolat bromid'in, antikolinerjik etkisinden dolayı glokomlu kimselerde, prostat hipertrofisi ve selim idrar kesesi boynu obstrüksiyonu olan kimselerde kullanılmaz. Klordiazepoksid'e ve pipenzolat bromid'e aşırı duyarlığı olanlara verilmez.

 

Uyarılar:

Santral sinir sistemini etkileyen diğer ilaçlarla olduğu gibi hastaların alkol ve diğer santral sinir sistemi depresanları alımlarında dikkatli olmaları gerekir. Ruhsal canlılık ve dikkat isteyen alet ve araç kullanımında da özel bir dikkat sarfı gerekir. Klordiazepoksid alan hastalarda fizik ve psişik bağımlılık çok ender görülür ise de alışkanlığa eğilimli olanların dikkat etmeleri önerilir. Tedavi esnasında böbrek ve karaciğer fonksiyonları izlenmelidir. Benzodiazepinlerin gebeliğin ilk üç ayında kullanılması sakıncalıdır. Bu nedenle gebe olduğundan şüphe edilen hastaların kullanmamaları önerilir. Ayrıca diğer antikolinerjiklerde olduğu gibi laktasyonu inhibe edeceği bilindiğinden süt veren annelerin kullanmaması gerekir.

 

Yan Etkileri:

Bazı hastalarda uyuşukluk, ataksi, konfüzyon görüldüğü bildirilmiştir. Bu belirtiler doz ayarlanması ile ortadan kalkar. Aynı şekilde bazı hastalarda görülebilecek deri döküntüleri, ödem, menstrüel anormallikler, bulantı ve kabızlık, libido azalması doz ayarlanması ile kaybolur. Agranülositoz, sarılık ve hepatik disfonksiyon tarif edilmiştir. Antikolinerjik etkiden dolayı ağız kuruluğu , görme bulanıklığı, idrar sıklığı ve konstipasyon olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer psikotroplar alınmamalıdır. Özellikle MAO inhibitörleri ve fenotiyazinin beraberce kullanımında çok dikkatli olunmalıdır.