1ilaç

XENICAL Kapsül

Roche

 

Formüler > M.S.S > Obezite Tedavisi > Orlistat

 

 

Etken Madde(ler):

Orlistat 120 mg

 

Piyasa Şekilleri:

42 kapsül
84 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Standart doz: Xenicalin önerilen dozu her ana öğünle birlikte (yemek sırasında veya en fazla bir saat sonrasında) 120 mg'lık bir kapsüldür. Eğer bir öğün atlandı ise veya yemekte yağ alınmadıysa, Xenical dozu atlanabilir. Hastanın, beslenmesinde dengeli ve kalorisinin yaklaşık %30'unu yağlardan alan, hafif düşük kalorili bir diyet uyguluyor olması gerekir. Günlük yağ, karbonhidrat ve protein alımı üç ana öğüne dağıtılmalıdır. Günde üç kez 120 mg'ın üzerindeki dozlarda Xenical kullanımıyla ek bir yarar sağlanmamıştır. Orlistatın etkisi karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalarda ve 12 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır.

 

 

Endikasyonları:

Obez veya aşırı kilolu ve buna bağlı başka hastalıkları da olan hastaların tedavisinde hafif düşük kalorili bir diyetle birlikte endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kronik malabsorpsiyon sendromu olan hastalarda, kolestazı olanlarda, orlistat veya kapsülde bulunan diğer maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

4 yıla kadar sürdürülen uzun süreli çalışmalarda orlistat tedavisi gören hastaların büyük çoğunluğunda A, D, E, K vitaminleri ve beta-karoten düzeyleri normal sınırlarda kalmıştır. Yeterli beslenmenin sağlanması için bir multivitamin desteği düşünülmelidir. Hastaların diyetle ilgili önerilere uymaları tavsiye edilmelidir. Fazla miktarda yağ içeren bir diyetle birlikte alındığı takdirde (örn. günde 2000 kcal ve kalorinin %30'dan fazlasını yağdan alan bir diyette, 67 g'ın üzerinde yağ vardır) gastrointestinal yan etki olasılığı artabilir. Alınan günlük yağ üç ana öğüne bölünmelidir. Çok fazla yağ içeren bir öğünle birlikte alındığında, gastrointestinal yan etkiler artabilir. Tip 2 diyabet hastalarında, orlistat ile sağlanan kilo kaybı, metabolik kontrolde de düzelmeye eşlik eder; bu durum hipoglisemik ilaçların (örn. sülfonilüreler) dozunu azaltmaya olanak sağlayabilir ya da azaltılmasını gerektirebilir. Eş zamanlı olarak oral antikoagülan tedavisi gören hastalarda pıhtılaşma parametreleri izlenmelidir. Orlistat tedavisi sırasında oral amiodaron kullanımı amiodaron ve desetilamiodarona sistemik maruziyette % 25-30'luk bir azalma göstermiştir. Amiodaronun farmakokinetiğinin kompleks olmasından dolayı, bu durumun klinik etkisi bilinmemektedir. Düzenli amiodaron tedavisi gören  hastalarda orlistat tedavisine başlanmasının etkisi araştırılmamıştır. Amiodaronun terapötik  etkisinde bir azalma görülebilir. Araba ve makine kullanma becerisine etkisi bildirilmemiştir. Gebelik kategorisi B'dir. Gebelik döneminde kullanımı tavsiye edilmez. Orlistatın anne sütüne geçip geçmediği araştırılmamıştır. Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Advers reaksiyonları, çoğunlukla gastrointestinal sistemle ilgilidir ve ilacın, besinlerle alınan yağın emiliminin engellenmesini sağlayan farmakolojik etkisi ile ilişkilidir. Sık gözlenen advers olaylar, yağlı lekelenme, gazla birlikte sızıntı, ani dışkılama gereksinimi, yağlı dışkı, akışkan dışkılama, defekasyon sıklığında artış ve dışkı kaçırmadır. Diyetin yağ içeriği arttıkça bu yan etkilerin insidansı yükselir. Hastalara, gastrointestinal etkilerin ortaya çıkma olasılığı ve örneğin yapılan diyetin düzenlenmesi (özellikle de içerdiği yağ yüzdesi açısından) gibi önlemlerle bu etkilerin nasıl kontrol edilebileceği konusunda bilgi verilmelidir. Bu gastrointestinal advers reaksiyonlar genellikle hafif ve geçicidir. Tedavi sırasında erken dönemde meydana gelirler (3 ay içinde) ve hastaların çoğunda sadece tek bir episod görülür. Tedaviye bağlı olarak hastalarda genellikle görülen gastrointestinal yan etkiler; karında ağrı/rahatsızlık hissi, şişkinlik, sıvı dışkı, yumuşak dışkı, rektumda ağrı/rahatsızlık hissi, diş ve dişeti rahatsızlıkları. Diğer yan etkiler ise; üst solunum yolu enfeksiyonu, alt solunum yolu enfeksiyonu, influenza, baş ağrısı, menstrüel düzensizlikler, anksiyete, yorgunluk, idrar yolu enfeksiyonudur. Obez tip 2 diyabet hastalarında görülen bu hastalara özel yan etkiler hipoglisemi (çok sık) ve karın şişliğidir (sık). Kullanım ile ortaya çıkan  kilo kaybına, tip 2 diyabetik hastalarda metabolik kontrolde düzelme eşlik etmektedir, bu durum hipoglisemik ilaçların dozlarını azaltmaya müsade edebilir veya gerektirebilir. Gastrointestinal kaynaklı advers olaylar, bir yıldan diğer yıla, 4 yıl boyunca giderek azalır. Pazarlama sonrası deneyim: Nadiren aşırı duyarlılık vakaları bildirilmiştir. Başlıca klinik belirtileri kaşıntı, döküntü, ürtiker, anjiyoödem, bronkospazm  ve anafilaksidir. Pazarlama sonrasında çok seyrek olarak büllöz döküntü, transaminazlarda ve alkalen fosfatazda artış ve ciddi olabilecek hepatit vakaları bildirilmiştir. Hepatit ve orlistat tedavisi arasında doğrudan bir ilişki ve fizyopatolojik mekanizma saptanmamıştır. Eş zamanlı orlistat ve antikoagülan tedavisi gören hastalarda bildirilen azalmış protrombin, INR'de (uluslararası normalleştirilmiş oran, International Normalized Ratio) artış ve kontrol altına alınamayan antikoagülan tedavisinin hemostatik parametrelerde değişiklikle sonuçlandığı pazarlama sonrasında bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Varfarin veya diğer oral antikoagülanlar orlistat ile birlikte kullanıldığında, INR izlenmelidir. Orlistat ile birlikte verildiklerinde D, E vitamini ve beta-karoten emiliminde azalma gözlenmiştir. Eğer bir multivitamin desteği önerilmişse, orlistat alındıktan en az iki saat sonra veya yatmadan önce kullanılmalıdır. Siklosporin plazma seviyesinde azalma gözlenmiştir. Siklosporin plazma seviyelerinin normalden daha sık aralıklarla gözlenmesi önerilmektedir. Orlistat tedavisi sırasında oral amiodaron kullanımı amiodaron ve desetilamiodarona sistemik maruziyette % 25-30'luk bir azalma gösterilmiştir. Amiodaronun farmakokinetiğinin kompleks olmasından dolayı, bu durumun klinik etkisi bilinmemektedir. Düzenli amiodaron tedavisi gören hastalarda orlistat tedavisine başlanmasının etkisi araştırılmamıştır. Amiodaronun terapötik  etkisinde bir azalma görülebilir.