1ilaç

NEOTIGASON Kapsül

Roche

 

Etken Maddeler:

Asitretin

 

Piyasa Şekilleri:

25 mg: 100 kapsül, 10 mg: 100 kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde yaklaşık 2-4 hafta için 25 mg veya 30 mg'lık başlangıç dozu tatmin edici terapötik sonuç verebilir. Genelde 6 ile 8 hafta daha günde 25-30 mg'lık dozun alınması optimal terapötik sonuç verebilir. Çocuklarda günlük doz yaklaşık 0.5 mg/kg'dır. Bazı olgularda sınırlı süreler için daha yüksek dozlar gerekebilir. Ancak bu dozlar azami 35 mg/gün olmalıdır. Kapsüller tercihen günde 1 kez yemek veya sütle alınmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Eritrodermik psoriasis, lokal veya yaygın püstüler psoriasis, konjenital iktiyoz, pityriasis rubra pilaris, Darier hastalığı ve ağır keratinizasyon bozukluklarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Asitretin çok teratojeniktir ve gebelerde kullanılmamalıdır. Bu durum, tedaviden dört hafta önce başlayarak, tedavi sırasında ve tedaviden sonra iki yıl kesin gebelik önleyici tedbirler alınmadığı takdirde, gebe olma potansiyeli görülen kadınlar için de geçerlidir. Gebe olma potansiyeli görülen kadınlara, asitretin ile tedavi edilmiş hastaların kanı verilmemelidir. Bu nedenle, asitretin tedavisi sırasında ve tedavinin bitmesinden sonraki 1 yıl süresince kan bağışı yapılmamalıdır. Asitretin, ağır karaciğer veya böbrek bozukluğu görülen hastalarda ve kronik, anormal derecede yüksek kan lipid değerli hastalarda kontrendikedir. Hem asitretin hem de tetrasiklinler artan intrakraniyal basınca neden olabileceğinden, kombine halde kullanımları kontrendikedir. Metotreksat ve Tigasonun (etken maddesi etretinat) kombine kullanımı sonucunda artan hepatit riski kaydedilmiştir. Bu nedenle metotreksat ile asitretinin kombinasyonu da kontrendikedir. Asitretin ve başka retinoidlere duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Asitretin tedavisine başlamadan önce, başladıktan sonra ilk iki ayda 1-2 haftada bir ve daha sonra tedavi süresince üç ayda bir böbrek fonksiyonu kontrol edilmelidir. Anormal sonuçlar elde edilirse haftada bir kez kontrol yapılmalıdır. Böbrek fonksiyonu normale dönmediği ya da daha da bozulduğu takdirde asitretin kesilmelidir. Bu olgularda, en az üç ay boyunca böbrek fonksiyonunun izlenmesine devam edilmesi önerilir. Özellikle yüksek riskli hastalarda (lipid metabolizma bozukluğu, diyabet, şişmanlık, alkolizm) ve uzun süreli tedavilerde serum kolesterolü ve serum trigliseridleri (aç karnına elde edilen değerler) izlenmelidir. Diyabetiklerde glikoz toleransını iyileştirebilir ya da kötüleştirebilir. Bu nedenle, kan şekeri düzeyleri, tedavinin ilk aşamalarına göre daha sık kontrol edilmelidir. Uzun süreli asitretin tedavisi uygulanan yetişkinlerde, muhtemel kemikleşme anormallikleri bakımından uygun periyodik muayeneler gerçekleştirilmelidir. Bu bozukluklar ortaya çıktığında tedaviye devam edilip edilmeyeceği, dikkatli risk/yarar analizi sırasında hastayla görüşülmelidir. Çocuklarda, büyüme parametreleri ve kemik gelişmesi yakından izlenmelidir. Şu anda, asitretinin ömür boyu uygulamasının sonuçlarının bilinmediğini vurgulamak gerekir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Gebelerde, ne kadar süreyle ve hangi dozda alındığı önem taşımaksızın, gebelikten önce veya gebelik sırasında asitretin alındığında, sakat bir çocuk doğurma riski yüksektir. Emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Asitretin alan hastaların çoğunda yan etkiler görülmektedir. Bununla birlikte doz azaltıldığında veya ilaç kesildiğinde genelde kaybolurlar. En sık görülen yan etkiler, A hipervitaminoz semptomlarıdır, örneğin yağlı bir merhem sürülerek giderilebilen dudak kuruması, ağız kenarında dudak iltihabı ve ragad görülebilir. Mukoza membranları ve değişici epiteller kurur veya enflamatuvar lezyonlar görülür. Bu, zaman zaman burun kanamasına, göz rahatsızlıklarına (konjunktivit) ve kontakt lens intoleransına neden olabilir. Özellikle avuç içleri ve topuklarda olmak üzere bütün vücutta cilt incelebilir ve pullanma görülebilir. Zaman zaman baş ağrısı, gece görme bozukluğu ve kas, eklem ve kemik ağrısı kaydedilmiştir. Artan saç dökülmesi, tırnak frajilitesi ve paronikya sık sık görülmektedir. Bu yan etkiler reversibldir. Uzun süreli sistemik tedavi, hiperostoz ve ekstraskeletal kalsifikasyona neden olabilir. Transaminaz ve alkalin fosfatazda geçici, genelde reversibl yükselme görülmüştür. Nadiren hastalarda fotosensitivite reaksiyonları görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

A vitamini ve diğer retinoidlerin birlikte verilmesinden kaçınılmalıdır. Fenitoinle aynı zamanda verildiğinde, asitretinin fenitoinin proteine bağlanma oranını kısmen düşürdüğü unutulmamalıdır. Metotreksat ve tetrasiklinlerle birlikte verilmemelidir. Alkollü içkilerden sonra alınan asitretinin etretinat oluşumuna neden olur. Ancak, beraberinde alkol alınmamış olsa bile asitretinin etretinat oluşturma potansiyeli göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, doğurgan yaştaki kadınlara asitretin tedavisinden sonra 2 yıl süreyle doğum kontrolü uygulanmalıdır.