1ilaç

BENEXOL Lak Tablet

Roche

 

Etken Maddeler:

Vitamin B1 (Tiamin) 250 mg, Vitamin B6 (Piridoksin) 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 lak tablet içeren cam şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz profilaktik olarak 1, terapötik olarak 2-3 lak tablettir.

 

 

Endikasyonları:

Nevrit, polinevrit, diyabetik nöropati, gebelik nevriti, artrit, periartrit, siyatik, lombalji, artralji, miyalji, kramp, romatizma ağrıları, idiyopatik ve ihtiyarlığa bağlı tremor, Wemicke hastalığı, Korsakoff psikozu, delirium tremens, gebelik, radyoterapi, iştahsızlık, bulantı ve kusmalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşimdeki vitaminlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Bileşimdeki piridoksin levodopanın periferik metabolizmasını artırdığından tek başına levodopa müstahzarı kullanan parkinson hastalarına verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Herhangi bir yan etkisi olmamasına rağmen çok yüksek dozlarda kullanılmaması gerektiği gözönünde bulundurulmalı ve B grubu vitaminlere duyarlı kişilere verilmemelidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

B6 vitamini levodopanın etkisini antagonize edebileceğinden parkinson tedavisinde sadece levodopa alanlara verilmez. Levodopa+benserazid kombinasyonu alanlarda kullanılabilir.