1ilaç

POLİFLEKS %20 MANNİTOL Solüsyon

Polifarma

 

Etken Madde(ler):

Mannitol 20 %

 

Piyasa Şekilleri:

Setsiz: 1000 ml, Setsiz: 100 ml, Setli: 100 ml, Setsiz: 150 ml, Setli: 250 ml, Setli: 1000 ml, Setli: 500 ml, Setsiz: 500 ml, Setsiz: 250 ml, Setli: 150 ml'lik PVC torbalarda.

 

Kullanım Şekli:

Doz hastanın gereksinimine göre ayarlanır.

 

 

Endikasyonları:

Akut böbrek yetmezliğinin önlenmesi, hipertansiyon intrakranien, göz içi basıncının düşürülmesi, intoksikasyonlar, akut oligüri ve anüri vakalarında böbrek fonksiyon testi olarak, glomerüler filtrasyonun ölçülmesi, transüretral prostatektomide irrigasyon mayii olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Akut kalp yetmezliği ve akciğer ödemi, ağır böbrek hastalığına bağlı anüri, kronik kalp yetmezliği ve ödemi, aktif intrakranial kanama, ağır dehidrasyon, mannitol tedavisi başladıktan sonra böbrek fonksiyonlarının bozulması, oligüride ağırlaşma, anüri teşekkülü ya da kalp yetmezliği belirtileri ortaya çıkmasında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Özellikle gebeliğin ilk üç ayında önemli bir endikasyon olmadıkça kullanılmamalıdır. Mannitol solüsyonları kan ile birlikte verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Mannitol infüzyonu sırasında veya bunu takiben nadir olarak akciğer konjestiyonu, elektrolit kaybı, asidozis, ağız kuruluğu , susama, baş ağrısı, bulantı, tromboflebit, ürtiker, dehidrasyon bildirilmiştir.