1ilaç

XALATAN Göz Damlası

Pharmacia

 

Etken Madde(ler):

Latanoprost 50 mcg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2.5 ml'lik damlalıklı şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Günde 1 kez hasta gözlere 1 damla uygulanır. Optimal etki akşamları uygulandığında elde edilir.

 

 

Endikasyonları:

Açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonu artmış hastalarda artmış göz içi basıncını düşürmede endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

İris içindeki kahverengi pigmenti artırarak göz rengini tedricen değiştirebilir. Bu etki özellikle mavi-kahverengi, gri-kahverengi, yeşil-kahverengi veya sarı-kahverengi gibi karma renkli irisleri olanda daha çok görülür ve iristeki stromal melanositlerin melanin içeriğinin artmasına bağlıdır. Etkilenen gözde pigmentasyon tipik olarak merkezden perifere doğru olur ve iris daha kahverengi veya daha koyu görülebilir. Hasta bu konuda uyarılmalıdır. Renk değişimi nedeniyle ancak diğer göziçi basıncını düşüren ilaçlara tahammülsüzlük veya yeterli yanıt alınamayan vakalarda tercih edilir. Tedavi iristeki ben ya da benekleri etkilemez. İris pigmentasyonunda artış olduğunda klinik durum değerlendirilerek gerekirse tedavi kesilmelidir. Tek taraflı tedavide kalıcı heteroktomi oluşabilir. Gözün iltihabi hallerinde, enflamatuvar, neovasküler, açı kapanması veya konjenital glokomda kullanımı ile ilgili deneyim yoktur. Kapalı açılı glokomun akut ataklarında yeterli çalışma olmadığı için dikkatlice kullanılmalıdır. Kontakt lensler ilaç damlatıldıktan en az 15 dakika sonra takılmalıdır. Çocuklarda kullanılmaz. Gebelik ve emzirme döneminde kullanımıyla ilgili çalışma yoktur.

 

Yan Etkileri:

Yabancı cisim hissi oluşturabilir. Konjunktiva hiperemisi olabilir. Geçici noktalı epitel erozyonları oluşabilir. Maküler ödem görülebilir. Nedeni belirlenemeyen deri döküntüleri bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Beta adrenerjik antagonistler, adrenerjik agonistler, KAİ'ler ve en azından kısmi olarak da kolinerjik agonistler additif olduğu kısa süreli klinik çalışmalarda tesbit edilmiştir. Tiyomersol içeren göz damlalarıyla geçimsizliği olduğu için en az 5 dakika arayla kullanılmalıdır.