1ilaç

ATENATIV Flakon

Pharmacia

 

Etken Madde(ler):

Antitrombin III (ATIII) 50 IU/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Uygulanacak doz hastanın ihtiyacına göre ayarlanmalı ve hastanın vücut ağırlığı, antitrombin eksiklik derecesi ve tedavinin amaçladığı antitrombin düzeyi dikkate alınarak saptanır. Kullanılan formül şöyledir: Vücut ağırlığı her kg için uygulanacak IU doz= Amaçlanan AT (%)-Hastanın AT (%). İnfüzyon hızı 1 ml/dakikadır. Antitrombin düzeyinin genel olarak %80'inin üzerine çıkarılması amaçlanmalıdır. Uygulamalarda başlangıçta 50 IU/kg ve daha sonra 30 IU/kg tatbiki optimumdur. Preparat 2-8°C'de saklanmalıdır. Gerektiğinde S.F veya %5 dekstrozla dilüe edilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Antitrombin eksikliği olan hastaların tedavisinde kullanılır. Kalıtsal Antitrombin Eksikliği; cerrahi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili tromboz ve pulmoner embolinin önlenmesinde profilaktik olarak ve tromboz, pulmoner emboli ve disemine intravasküler koagülasyonda (yaygın damar-içi pıhtılaşma, DIC sendromu) veya gebelik sırasında ortaya çıkan koagülasyon problemlerinde, tedavi edici olarak kullanılır. Edinsel Antitrombin Eksikliği; sepsis, travma, kanser, tromboembolizm ve sorunlu gebeliğe bağlı olarak gelişen antitrombin eksikliği, disemine intravasküler koagülasyon veya diğer ciddi pıhtılaşma bozukluklarında kullanılır. Replasman tedavisi olarak pıhtılaşmayı normale getirmek ve primer hastalığın tedavisine imkan sağlamak üzere kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içerdiği maddelere karşı bilinen allerjisi olan hastalarda dikkatli kullanılması tavsiye olunur.

 

Yan Etkileri:

Ağır seyirli disemine intravasküler koagülasyonlu hastalarda nadiren (%0.1'den az) vazodilatör etkiler gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antitrombin eksikliği olan hastalarda birlikte uygulanan antitrombin, heparinin antikoagülan etkisini artırır. Bu hastalarda kanamanın önlenmesi bakımından heparinin etki ve konsantrasyonunun göz önünde bulundurulması çok önemlidir.