1ilaç

FASİGYN Tablet

Pfizer

 

Etken Madde(ler):

Tinidazol 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

4 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yemek sırasında veya yemekten sonra alınması önerilir. Ürogenital trichomoniasis: Trichomonas vaginalis enfeksiyonu saptandığında, eşlerin birlikte tedavisi önerilir. Yetişkinlerde tek doz 2 g; çocuklarda tek doz olarak, 50-75 mg/kg. Bazı olgularda, bu dozu bir kere daha tekrarlamak gerekebilir. Nonspesifik vajinit: Yetişkinlerde nonspesifik vajinit oral tek doz 2 g ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. İki gün süreyle, günde tek doz 2 g ile (toplam doz 4 g) daha yüksek şifa oranı elde edilmiştir. Giardiasis: Yetişkinlerde tek doz 2 g; çocuklarda tek doz olarak 50-75 mg/kg. Bazı olgularda, bu dozu bir kere daha tekrarlamak gerekebilir. İntestinal Amebiasis: Yetişkinlerde günde tek doz 2 g oral 2-3 gün süreyle. Üç günlük tedavinin etkili olmadığı ender durumlarda, tedavi 6 güne uzatılabilir. Çocuklarda birbirini izleyen üç gün boyunca, günde tek doz, 50-60 mg/kg. Karaciğer Amebiasisi: Yetişkinlerde total doz, Entamoeba histolytica'nın virülansına bağlı olarak 4.5 ile 12 g arasında değişir. Tedavi 3 gün süreyle, günde oral tek doz 1.5-2 g ile başlatılabilir. Üç günlük tedavinin etkili olmadığı ender durumlarda toplam tedavi 6 güne uzatılabilir. Çocuklarda birbirini izleyen beş gün boyunca her gün, günde 50-60 mg/kg oral tek doz olarak verilir. Karaciğerin amebiasisinde Fasigyn tedavisine ilave olarak cerahatin aspirasyonu gerekebilir. Akut Ülseratif jinjivit: Yetişkinlerde tek doz 2 g. Anaerobik enfeksiyonların tedavisi: Yetişkinlerde birinci gün 2 g başlangıç dozunun ardından günlük tek 1 g veya günde iki kez 500 mg. 5-6 günlük bir tedavi genellikle yeterlidir, fakat tedavinin süresini, özellikle enfeksiyon eradikasyonunun zor olduğu belirli bölgelerdeki klinik değerlendirme belirlemelidir. Tedavinin 7 günden daha uzun sürmesi gerekli görüldüğünde düzenli klinik ve laboratuvar gözlemleri önerilir. 12 yaşından küçük çocuklar anaerobik enfeksiyonların tedavisinde 12 yaşından küçük çocuklar için doz önerilerine izin verecek miktarda veri mevcut değildir. Postoperatif enfeksiyonların önlenmesi: Yetişkinlerde operasyondan yaklaşık 12 saat önce 2 g'lık tek doz. 12 yaşından küçük çocuklar anaerobik enfeksiyonların proflaksisinde 12 yaşından küçük çocuklar için doz önerilerine izin verecek miktarda veri mevcut değildir.

 

 

Endikasyonları:

Tinidazol hem protozoa ve hem de zorunlu anaerobik bakterilere karşı etkilidir. Protozoalara karşı etkinliği Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica ve Giardia lamblia'yı kapsar. Tinidazol, Gardnerella vaginalis'e ve Bacteroides fragilis, Bacteroides melaninogenicus, Bacteroides türleri, Clostridium türleri, Eubacterium türleri, Fusobacterium türleri, Peptococcus türleri, Peptostreptococcus türleri ve Veillonella türleri dahil anaerobik bakterilerin çoğuna karşı etkilidir. Hem erkek hem kadın hastalarda ürojenital trichomoniasis; nonspesifik vajinit; giardiasis; İntestinal amebiasis; karaciğer amebiasis; akut ülseratif jinjivit; Anaerobik enfeksiyonlar: İntraperitoneal enfeksiyonlar: peritonitis, abse Jinekolojik enfeksiyonlar: endometrit, endomyometrit, tuboovarian abse. Bakteriyel septisemi. Postoperatif yara enfeksiyonları. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları: Pnömoni, ampiyem, akciğer absesi. Profilaksi: Özellikle kolon, gastrointestinal ve jinekolojik operasyonlarda görülen, anaerobik bakterilerin neden olduğu, postoperatif enfeksiyonların önlenmesi.

 

 

Kontrendikasyonları:

Birinci trimestrdeki gebelerde, emziren annelerde, organik nörolojik bozukluğu olanlarda ve tinidazole karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Aynı yapıdaki diğer ilaçlarda olduğu gibi, tinidazol de, klinik veya hayvan çalışmalarında kalıcı hematolojik anormallikler görülmemiş olmasına rağmen, kan diskrazisi olan veya anamnezinde kan diskrazisi bulunan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Benzer bileşiklerde olduğu gibi, disülfiram benzeri reaksiyon (yüzde kızarıklık, abdominal kramplar, kusma, taşikardi) ihtimali dolayısıyla tinidazol tedavisi esnasında alkollü içeceklerden sakınılmalıdır. Tinidazol kesildikten 72 saat sonraya kadar alkol alınmamalıdır. Tinidazol dahil, benzer kimyasal yapıya sahip ilaçlarla göz kararması, baş dönmesi, ataksi, periferik nöropati ve nadiren konvülsiyonlar gibi çeşitli nörolojik bozukluklar meydana gelmiştir. Eğer,tinidazolle tedavi sırasında herhangi bir anormal nörolojik bulgu gelişirse, tedavi kesilmelidir. Tinidazolün otomobil sürme veya ağır makinaları kullanma kabiliyetine etkisi araştırılmamıştır. Tinidazol'ün bunlara etki ettiğini düşündürecek bir delil yoktur. Tinidazol plasental bariyeri geçer ve emziren annelere verildiğinde anne sütünde bulunur. Bu sınıf bileşiklerin fetal gelişim üzerindeki etkileri bilinmediğinden, gebeliğin ilk üç ayında kullanımı kontrendikedir. Tinidazolün gebeliğin daha ileri devrelerinde kullanılması anne veya fetuse potansiyel yararların muhtemel zararlarla karşılaştırılmasını gerektirir. Uygulamadan 72 saat sonrasına kadar meme sütünde tinidazol bulunabilir. Tinidazol alan anneler, ilacı kestikten en az 3 gün geçene kadar emzirmemelidirler.

 

Yan Etkileri:

Bildirilen yan etkiler genellikle nadir görülür, hafif olup kendiliğinden geçerler. Gastrointestinal yan etkiler arasında bulantı, kusma, anoreksi, diyare, ağızda metalik tad oluşması ve karın ağrısı vardır. Nadiren, arasıra şiddetli olabilen aşırı duyarlılık reaksiyonları deride döküntü, kaşıntı, ürtiker ve anjionörotik ödem şeklinde meydana gelir. Tinidazole bağlı nörolojik yan etkiler arasında, baş dönmesi, göz kararması, ataksi, periferik nöropati (parestezi, duyu bozuklukları, hipoestezi) ve nadiren konvulsiyon'lar bulunur.Benzer bileşikler gibi tinidazol de geçici lökopeni meydana getirebilir. Nadir olarak bildirilen öteki yan etkiler başağrısı, yorgunluk, siyah tüylü dil ve koyu renkli idrar'dır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol ile disülfiram benzeri reaksiyon oluşabilir. Kumarin tipi antikoagülanların etkisini artırabilir.